Det præmature barns senfølger - Seminarer
præmature barns senfølger
Børn & unge
Kursus

Det præmature barns senfølger

Vær med på denne kursusdag, hvor omdrejningspunktet er senfølger hos børn, der er født for tidligt, og hvordan du som fagperson bedst møder, forstår og støtter det præmature barn og dets familie.

I spidsen for dagen står sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent Marianne Bentsen, som sørger for, at du bl.a. bliver klædt på med:

 • Viden om, hvordan en for tidlig fødsel påvirker barnets udvikling
 • En større forståelse af og viden om, hvordan du kan iagttage, møde og forstå de for tidligt fødte og deres forældre
 • Viden om, hvad du skal se efter hos de for tidligt fødte børn – både når de er spæde, og når de bliver større – og viden om, hvordan du danner dig et tidligt billede af barnets sansemotoriske senfølger
 • Viden om, hvordan du er med til at skabe de bedste rammer for det for tidligt fødte barn og skaber det vigtige samspil mellem sanser, hjerne og krop
 • Viden om, hvordan du støtter og samarbejder med forældrene

Læs med herunder, hvor du får mere information om den interessante kursusdag.

Det præmature barns senfølger – i et sansemotorisk perspektiv

Er barnet født til tiden? Et vigtigt spørgsmål, når du modtager et barn i daginstitutionen eller i skolen. For når du oplever, at børn har koncentrationsproblemer, vredesudbrud, har en ekstra følsomhed over for omvæltninger og kropslig uro, behøver symptomerne ikke at være et tegn på diagnoser, men kan skyldes, at børnene er født før den 37. graviditetsuge.  

Børnene kan opleve senfølger, fordi deres nervesystem og sansesystem ikke er færdigudviklede, når de bliver født. For at give børnene de bedste forudsætninger for at trives, og for læring og udvikling, er det vigtigt, at vi lærer at spotte børnene og ved, hvordan vi hjælper dem bedst muligt videre i deres udvikling på trods af senfølgerne. 

På kurset kommer sundhedsplejerske Marianne Bentsen ind på, hvordan du som fagperson bedst muligt ser, møder, forstår og støtter det præmature barn og familierne i barnets hverdag. Kurset tager afsæt i det præmature barns udvikling, og den betydning den for tidlige fødsel har på barnets og hele familiens trivsel. Det handler ikke blot om den motoriske udvikling, men i høj grad også om barnets følelsesmæssige udvikling, evne til sanseintegration, adfærd og reaktioner. Kurset kombinerer teorierne med hverdagseksempler samt konkrete opgaver, refleksioner fra deltagerne og dialog.  

Målgruppe 

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med børn i aldersgruppen 0-10 år. Du kan f.eks. være lærer, pædagog, talepædagog, sundhedsplejerske, psykolog, sygeplejerske mv.  

På kurset kommer vi bl.a. ind på:  

 • Hvordan en for tidlig fødsel påvirker barnets udvikling
 • Hvad barnet har med sig fra graviditeten, og hvad barnet mangler at få med sig fra graviditeten  
 • Hvordan du danner dig et tidligt billede af de sansemotoriske senfølger for barnet
 • Hvordan du er med til at skabe det vigtige samspil mellem sanser, hjerne og krop 

Dagens fokuspunkter:

På kursusdagen kommer vi omkring følgende emner: 

 • Tiden efter udskrivelse fra hospitalet.

Hvilke tilbud er der til forældre og familien til det præmature barn? Har de fået tilstrækkelig viden om, hvordan det er at være forældre til et præmaturt barn? Hvad skal de holde øje med, og hvilke udfordringer vil de kunne opleve i fremtiden? 

 • Hjernens udvikling i relation til tidlig fødsel 

Vi dykker ned i, hvordan hjernens udvikling adskiller sig, når man er født for tidligt, i forhold til hjernen hos børn født til tiden. Hvilke funktioner når hjernen ikke at udvikle i tilstrækkelig grad, når barnet kommer ud før tid, og hvilken betydning har det for barnets udvikling, adfærd og trivsel? 

 • Sanseintegration set i lyset af tidlig fødsel 

Her ser vi på de sensoriske udfordringer, som vi kan opleve hos børn, der er født for tidligt. Vi ser også på, hvordan vi spotter tegnene på senfølger, samt hvilke udviklingsmuligheder børnene har.  

 • Hvad kan sansemotorisk stimulation gøre for de for tidligt fødte børn i relation til senfølger?

Hvordan kan vi give sansemotorisk stimulering og dermed hjælpe barnet i at styrke deres sansemotoriske udvikling?  

 • Strategier og rammer i hjemmet og i pasningstilbud og skole 

Her ser vi på, hvordan vi finder strategier, metoder og sansemotorisk stimulation som kan bruges hjemme og i institutionen/i skolen, og som er tilpasset det enkelte barn. 

 • Forældresamarbejdet - Hvordan opnår vi det gode samarbejde?

Dit udbytte: 

 • En større forståelse af og viden om, hvordan vi kan iagttage, møde og forstå de for tidligt fødte børn og deres forældre. 
 • Viden om, hvad skal vi kigge efter hos de for tidligt fødte børn. Både når de er spæde, og når de bliver større 
 • Viden om, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for det for tidligt fødte barn 
 • Viden om, hvordan vi støtter og samarbejder med forældrene

Dagens underviser

Marianne Bentsen
Marianne Bentsen
sundhedsplejerske og indehaver af “Sanse Motorik® - det bedste til dit barn” i Smørum
Hun er af mange også kendt som ”Præmatursundhedsplejersken”. Marianne Bentsen har 20 års erfaring med at arbejde med præmature børn og deres familier. Både som sygeplejerske på neonatalafdeling og børneafdeling. I sit arbejde som kommunal sundhedsplejerske har hun erfaring med at arbejde med spædbørn, småbørn og skolebørn, som har senfølger fra en for tidlig fødsel. Derudover har hun erfaring som støttepædagog i en specialbørnehave.

Til daglige arbejder hun som sansemotorisk konsulent i sin egen klinik, hvor hun tilbyder træning af børn med forskellige sansemotoriske udfordringer. Derfor har hun stor erfaring med at spotte, afdække og behandle sansemotoriske gener og særlig sensitivitet, som ofte er en følge af en for tidlig fødsel.
TID & STED:
Det sker:
Den 5. oktober 2023 på Scandic Opus, Horsens
Den 12. oktober 2023 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.