Når børns nervesystemer smitter - Kursus med Connie Nissen
nervesystemet smitter
Børn & unge
Kursus

Når børns nervesystemer smitter

Deltag på denne inspirerende kursusdag, hvor vi bl.a. sætter fokus på sanseintegration, sunde samspil, børns neurologiske udvikling og deres adfærd.

Med fra kurset tager du:

  • Handlestrategier til børn, som reagerer anderledes på sensoriske stimuli end forventet
  • Viden om, hvorfor sensorisk bearbejdning kan spænde ben for gode samspil
  • Viden om hjerner, nervesystemer og relationers betydning for børns trivsel

Hele kurset igennem kommer du i godt selskab med ergoterapeut Connie Nissen og psykoterapeut Malene Schiøtz.

Slide

”Tak for en god og tankevækkende dag med indhold, der skal ”fordøjes” og som har givet god inspiration”

- Henriette, tidligere deltager

Slide

”Helt aktuelle og relevante oplæg fra Connie Nissen & Malene Schiøtz. Helt igennem dybt inspirerende og brugbart.”

- Pouline, tidligere deltager

Slide

”Meta godt kursus/foredrag med en masse brugbare pointer, som jeg skal hjem og udfylde i praksis (vuggestue).”

- Tidligere deltager

Slide

”Virkelig spændende og meget inspirerende dag.”


- Tidligere deltager

Slide

”Der var et dejligt flow i dagen. Samspillet mellem Connie og Malene var skønt. Tak for en spændende og informativ dag.”

- Tidligere deltager

previous arrow
next arrow

Når børns nervesystemer smitter

Bliv klogere på, hvordan sårbare børns nervesystemer påvirker andre børns og voksnes nervesystem - og få konkrete bud på, hvordan voksne støtter bedst. 

På dette kursus får du inspiration til, viden om og indsigt i, hvordan du bliver den bedste udgave af dig selv i det pædagogiske arbejde med sårbare børn fra 3 – 10 år. 

Kurset har fokus på sanseintegration, sunde samspil, børns neurologiske udvikling, deres hjerner, deres nervesystemer og deres adfærd. 

Når børns adfærd svinger fra det ene øjeblik til det næste, eller barnets adfærd ikke er alderssvarende, udløser det ofte helt naturligt frustrationer hos den voksne - frustrationer, der ofte ender i konflikter mellem barnet og den voksne. 

Ved at være bevidste om, hvilke situationer der medfører uro i børns nervesystemer, og hvornår der er tale om et traume eller en sårbarhed, kan vi som fagprofessionelle nemmere forholde os til, hvordan vi møder barnets adfærd mest optimalt.  

Selvbeskyttelsesstrategier – en løsning for både børn og voksne 

Når vi arbejder med børn, er det vigtigt, at vi kigger på de voksnes egne nervesystemer for at kunne bidrage maksimalt til god udvikling hos børn. Ved at have fokus på de selvbeskyttende strategier får du større indsigt og forståelse for egne reaktioner - en forståelse, der kan medføre en ændring på voksne og børns måde at reagere på. 

Indhold & udbytte på dagen

På kurset er der fokus på at skabe gode og sunde samspil, som baner vejen for en positiv udvikling. Der er desuden fokus på, hvilken betydning de små magiske stunder - hvor der er øjenkontakt, nærvær og ro - har på børnenes nervesystem.  

Det helt store spørgsmål er, hvad vi gør, når nogle børn afviser at samarbejde. 

Vi ser bl.a. på, hvilke situationer der skaber uro i børns nervesystemer, og på hvornår et traume er et traume, og hvordan vi kan forholde os til det.  

Kurset giver dig konkrete pædagogiske redskaber til, hvordan du forstår og møder børn, der kan være vanskelige at nå ind til. Som deltager lærer du mange handlestrategier og får øget indsigt i, hvordan du i dit arbejde kan påvirke børns neurologiske udvikling positivt igennem læring, leg og samarbejde. 

Kursusdagen er for lærere og pædagogisk personale i dagtilbud og i undervisningstilbud inden for både normal- og specialområdet, som:  

  • arbejder med børn fra 3 – 10 år 
  • møder børn, der i kortere eller længere perioder kan være svære at afkode 
  • arbejder i børnegrupper, hvor børn har svært ved at deltage i fællesskabet 
  • ønsker handlestrategier til børn, som reagerer anderledes på sensoriske stimuli end forventet  
  • ønsker at vide mere om, hvorfor sensorisk bearbejdning kan spænde ben for gode samspil 
  • ønsker at vide mere om hjerner, nervesystemer og relationers betydning for børns trivsel. 

Dagens undervisere

Connie Nissen
Connie Nissen
PRIVATPRAKTISERENDE ERGOTERAPEUT FOR BØRN OG UNGE
Siden 1990 har Connie Nissen arbejdet med børn med sensoriske og motoriske vanskeligheder og børn med tilknytningsforstyrrelser. Hun har undersøgt og behandlet børn og unge i alderen fra få måneder til 17 år. I alle årene har Connie Nissen været en del af samarbejdet omkring børnene i det tværfaglige arbejde med forældre og personale fra børnenes dag- og døgninstitutioner, med vejledning og supervision til det pædagogiske personale. Desuden er Connie Nissen certificeret Theraplay-terapeut og kendt for sine mange foredrag og kurser rundt i landet. I 2016 udkom hendes første bog, “Sansemotorik og samspil. Forstå børn der er svære at forstå”.
malene schioetz
Malene Schiøtz
PSYKOTERAPEUT MFP MED SPECIALE I BØRN OG FAMILIER
Med et fagligt afsæt som neuroaffektiv psykoterapeut, biologisk traumeterapeut og Theraplay-terapeut har Malene Schiøtz gennem de sidste 16 år arbejdet med sårbare børn og deres voksne. Hun har drevet virksomheden Rum for trivsel, som i 2021 blev til Kerne Dynamisk Praksis, som hun er medejer af. Malene er optaget af de processer og ordløse tilstande, som opstår mellem mennesker og arbejder ud fra hypotesen om, at vi udvikler os selv igennem den anden.
TID & STED:
Det sker:
Den 2. maj 2023 på Scandic Silkeborg
Den 31. maj 2023 på Scandic Roskilde

Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

FAQ om børns nervesystemer

Hvordan udvikler et barns nervesystem sig?

Børns nervesystemer begynder allerede at udvikle sig i de helt tidlige forsterstadier, men visse dele af hjernen og nervesystemet er ikke fuldt udviklet eller modnet før langt senere i ungdomslivet/voksenlivet.

Nervesystemet er ansvarligt for at regulere kroppens funktioner og for at modtage og behandle information fra omverdenen.

Hvordan påvirker miljøet børns nervesystem?

Miljøet kan påvirke børns nervesystem på mange måder, både positivt og negativt. Positiv påvirkning kan være en god ernæring, motion og social interaktion, mens negativ påvirkning kan være stress, mangel på stimuli og skadelige kemikalier.

Hvad kan man gøre for at støtte børns nervesystemer?

Man kan støtte børns nervesystemer ved at give dem en god ernæring, tilstrækkelig motion, kærlighed og opmærksomhed og ved at skabe et trygt og stimulerende miljø. Det er også vigtigt at håndtere stress og at undgå skadelige kemikalier i hjemmet.

Hvad er tegnene på, at et barns nervesystem ikke fungerer korrekt?

Tegn på at et barns nervesystem ikke fungerer korrekt kan inkludere: problemer med motorik, tale, syn eller hørelse, hyperaktivitet og problemer med koncentration eller læring. Hvis et barn viser disse symptomer, bør forældrene kontakte en læge eller en specialist.