Sprogforsinkelse og sprogvanskeligheder hos børn - Seminarer
sprogvanskeligheder
Børn & unge
Kursus

Sprogforsinkelse og sprogvanskeligheder hos børn

Dette kursus er afholdt.

Se i stedet vores kursus: DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Kurset bliver afholdt af Trine Printz, PH.D., Audiologopæd og klinikleder i Sprogklar.


Deltag på denne inspirerende kursusdag, der klæder dig på med viden og givende redskaber til, hvordan du bedst hjælper børn i førskolealderen, som oplever sprogforsinkelse og -vanskeligheder.

Med fra dagen tager du bl.a.:

 • Viden om forekomsten af sprogvanskeligheder, og hvad baggrunden for dem kan være
 • Viden om den tidlige opsporing
 • Viden om, hvad du konkret kan gøre i den pædagogiske hverdag
 • Indsigt i proceskvalitet – fokus på hvordan enhver anledning og ethvert tidspunkt i hverdagen kan anvendes aktivt til at give et ekstra sprogstimulerende bidrag
 • Viden om sprogboostende aktiviteter

Find mere info om dagen lige herunder. Vær opmærksom på, at oplægsholderen d. 31. maj 2022 er Sanne Schou Olesen, mens Trine Printz underviser d. 15. juni 2022.

Få viden og konkrete redskaber til, hvordan du hjælper førskolebørn med sprogvanskeligheder

Sprog er nøglen til verden - sådan siger man ofte, for med sprog åbner man døre og får adgang til verden og andre mennesker, og med sprog bliver man i stand til at udtrykke sine behov og forstå og lære om alt, hvad der er omkring én.   

Den sproglige udvikling, der dannes fra den tidlige barndom, er derfor helt afgørende for, hvordan børn klarer sig socialt og fagligt senere i livet. Vi skal derfor alle gøre vores bedste for, at alle børn får lige og gode muligheder for at udvikle stærke sproglige kompetencer. Men ikke alle børn følges ad i deres sprogudvikling. Nogle er senere end andre og har så mærkbar forsinkelse eller afvigende tale- og sprogudvikling, at det kan få betydning for dem resten af livet, i værste fald med en række hæmmende langtidseffekter, der kan have store sociale, faglige og psykiske konsekvenser. 

Udviser et barn tegn på forsinket eller afvigende tale- og sprogudvikling, er det derfor vigtigt, at det opdages i tide, og at der sættes ind med den rigtige hjælp til barnet. Her har du som fagprofessionel en helt afgørende rolle. En god og effektiv sprogstimulering kan nemlig finde sted på ethvert tidspunkt i langt de fleste daglige pædagogiske aktiviteter.  

Arbejder du med børn på daginstitutionsområdet, så deltag på denne spændende kursusdag, og få stor indsigt og brugbare redskaber til, hvordan du hjælper børn i førskolealderen med sprogforsinkelse og vanskeligheder. 

Program for dagen:

Dagens indhold  

På temadagen arbejder vi med, hvordan den typiske sprogudvikling for børn mellem 0-6 år ser ud, og hvad sproglige vanskeligheder og forsinkelser er.

Vær opmærksom på, at oplægsholderen d. 31. maj 2022 er Sanne Schou Olesen, mens Trine Printz underviser d. 15. juni 2022. 

Vi ser nærmere på: 

 • forekomsten af sprogvanskeligheder, og hvad baggrunden for dem kan være 
 • de primære og sekundære sprogvanskeligheder  
 • den tidlige opsporing 

Derudover stiller vi skarpt på specifikke sprogvanskeligheder som: 

 • Late talkers/sent talende børn 
 • Fonologiske vanskeligheder/udtalevanskeligheder 
 • ASF/Autismespektrumforstyrrelser 
 • DLD/udviklingsmæssige sprogforstyrrelser 

Dagen giver dig endvidere: 

 • Viden om, hvordan du kan/skal handle, når du møder et barn med sproglige vanskeligheder  
 • Viden om, hvad du konkret kan gøre i den pædagogiske hverdag  
 • Viden om med hvem, om hvad og hvor der skal samarbejdes 
 • Indsigt i proceskvalitet - fokus på hvordan enhver anledning og ethvert tidspunkt i hverdagen kan anvendes aktivt til at give et ekstra sprogstimulerende bidrag  
 • Viden om sprogboostende aktiviteter, fx almindelige pædagogiske aktiviteter og lege, som kan målrettes børn med forskellige typer sprogvanskeligheder 

Målgruppe: Alle, der arbejder med børn på daginstitutionsområdet og har interesse for børns sproglige udvikling; pædagoger, dagplejere, ledere og pædagogiske konsulenter. Fokus er på dagtilbudsområdet, men er du forældre til et barn med sproglige vanskeligheder, er du også velkommen til at deltage på dagen. 

Dagens undervisere

Sanne-Schou-Olesen
Sanne Schou Olesen
Ph.d., audiologopædi. specialkonsulent & kliniklogopæd 
Sanne har en kandidatgrad i audiologopædi og er ph.d. I sin ph.d. belyste hun sprogbrugen hos danske børn med en typisk sprogudvikling og sprogbrugen hos børn med sproglige og høremæssige udfordringer. Sannes forsknings- og interessefelt omfatter blandt andet børn med sproglige udfordringer (audiologopædien), og hun er specialist inden for udredning af børns sproglige vanskeligheder. I sin forskning er Sanne stærkt optaget af relationen mellem teori og praksis, og hun anser det som en af sine fornemmeste opgaver at støtte og reflektere omsætningen af teorier og forskningsresultater til konkret og anvendelig praksis. Sanne er medejer af den private sprogvirksomhed Sprogklar.
Trine-Printz
Trine Printz
Ph.d., audiologopædi og klinikleder
Trine har en kandidatgrad i audiologopædi samt en ph.d.-grad i audiologopædi. Trines arbejde med børneområdet omfatter blandt andet syv år i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), udredninger for verbal dyspraksi på Odense Universitetshospital samt ledelse og undervisning i Sprogklars logopædiske klinik. Derudover underviser Trine audiologopædistuderende på Syddansk Universitet samt logopæder, lærere og pædagoger i kommunerne. Trines nuværende forskningsområde er primært inden for stemmeområdet, verbal dyspraksi og andre udtalevanskeligheder hos børn. Et af Trines absolutte fokusområder er, at alle børn får en chance for at udvikle deres potentiale, også dem, som har det sværest sprogligt set.
TID & STED:
Det sker:
Tirsdag d. 31. maj 2022 på Scandic Silkeborg. Oplægsholder Sanne Schou Olesen
Onsdag d. 15. juni 2022 på Scandic Ringsted. Oplægsholder Trine Printz

Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.