Styrk forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme - Seminarer
udviklingsevnen og empatien hos børn
Børn & unge
Kursus

Styrk forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme

Tag med på dette kursus, hvor du bliver klædt på til arbejdet med børn med autisme. Kursets to undervisere, psykologerne Käte From og Anne Vibeke Fleischer, stiller skarpt på, hvordan du styrker forestillingsevnen – og dermed selvopfattelsen – hos børn med autisme.

I løbet af kursusdagen vil de to dygtige undervisere bl.a. sætte fokus på:

 • Autisme – diagnosen, den anderledes hjerne og den anderledes adfærd
 • Forestillingsevnens betydning i relation til tænkestil, problemløsning, sprog og mentalisering/empati
 • Sammenhæng mellem kognition og emotion
 • Tænkning og begrebsdannelse – herunder analyse-syntese tænkning, ligheder og forskelle, fællesmængde og generalisering samt at lære af sine erfaringer

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Forestillingsevnen og empatien hos børn og unge med autisme

Luk øjnene og forstil dig en kommode. Den er rød med fire skuffer. Det kræver nok ikke så meget anstrengelse for dig.

For børn og unge med autisme kræver det dog meget anstrengelse at danne sig et billede i deres forestillingsverden, der repræsenterer den ydre verden - for nogle er det praktisk talt umuligt. Det er en stor udfordring for børn og unge med autisme at koble den ydre og den indre verden. Det kan afspejle sig i deres hverdag ved, at de har svært ved at mentalisere og forstå deres egne - og også andres tanker, følelser og handlinger. Dette kan i sidste ende føre til usikkerhed i sociale relationer og konstellationer samt tvivl om egne egenskaber, hvilket kan så yderligere tvivl om etiske og moralske emner i livet.

Dagen sætter fokus på, hvordan du gennem viden om forestillingsevnen styrker børns selvopfattelse, opfattelse af verden og fællesskaberne. Vi fokuserer på, hvorfor forestillingsevnen er så vigtig i forhold til børnenes sproglige udvikling og deres evne til at sætte sig i andres sted, samt hvordan evnen til at problemløse er afhængig af forestillingsevnen. Derudover får du redskaber til, hvordan du omsætter teori til praksis, og hvordan du helt konkret hjælper børnene med at få en mere veludviklet forestillingsevne og bedre forudsætninger for at styrke deres forståelse for deres ydre og indre verden.

På dagen vil vi komme omkring: 

 • Autisme - diagnosen, den anderledes hjerne, den anderledes adfærd
 • Definition af forestillingsevne
 • Forestillingsevnens betydning i relation til tænkestil, problemløsning, sprog og mentalisering/empati
 • Sammenhæng mellem kognition og emotion
 • Fleksibilitet og fokusskift
 • Indlevelsesevne: At anlægge en andens synsvinkel, kognitivt og emotionelt (konkret/ abstrakt og enkelt/komplekst). Empati og relationer
 • Tænkning og begrebsdannelse - herunder:
  • Analyse-syntese tænkning, ligheder og forskelle, fællesmængde og generalisering, at lære af sine erfaringer
 • Forarbejdningshastighed og forarbejdningsdybde

De to undervisere på dagen er Käte From og Anne Vibeke Fleischer. Käte From sætter fokus på den teoretiske viden om forestillingsevnen, og hvorfor det er et centralt begreb for kommunikationen i mødet med andre. Ydermere får du teoretisk viden om den neuropsykologiske og neurologiske anderledeshed, som kommer til udtryk, når man har autisme.

Anne Vibeke Fleischer sætter fokus på, hvordan du omsætter teori til pædagogisk praksis med fokus på generel udvikling af forestillingsevne og specifik udvikling af empati. Læs mere om de to undervisere herunder.

Dagens undervisere

Kate_From
Klik for at se
Anne Vibeke Fleischer
Klik for at se
Kate_From
Käte From
cand.psych., aut. psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi
Käte From er privatpraktiserende psykolog og beskæftiger sig med undersøgelse, rådgivning, supervision og undervisning. Desuden arbejder hun terapeutisk med børn, unge og deres forældre. Hun er medforfatter til en række bøger i serien Psykologi for børn og til Eksekutive funktioner hos børn og unge (2015) samt forfatter til Den sårbare hjerne (2018). Senest har hun sammen med Anne Vibeke Fleischer udgivet bogen Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme. (2021)
Anne Vibeke Fleischer
Anne Vibeke Fleischer
cand. pæd. psych. og cand. comm., aut. psykolog og specialist i neuropsykologi og pædagogisk psykologi
Anne Vibeke Fleischer har i mange år arbejdet med børn og unge med og uden diagnoser og udviklingsforstyrrelser. I sin private praksis beskæftiger hun sig med undersøgelse, behandling, rådgivning og supervision. Anne Vibeke Fleischer er forfatter og medforfatter til adskillige bøger, bl.a. Jeg vil ikke i skole (2018), Eksekutive funktioner hos børn og unge (2015), Unge med autisme (2014), Set med børns øjne (2009) og serien Psykologi for børn, og senest har hun sammen med Käte From udgivet bogen Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme (2021).
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 31. maj 2021 på Scandic Hvidovre
Den 7. juni 2021 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.