3 webinarer med Dr. Russell Barkley - Seminarer
Russell-Barkley
Digital læring
Kursus

3 webinarer med Dr. Russell Barkley

I samarbejde med verdens førende ADHD-ekspert, Dr. Russell Barkley, udbyder Seminarer.dk 3 webinarer med fokus på aktuelle emner inden for ADHD. For english description see the bottom of the page.

3 webinarer – 3 forskellige emner inden for ADHD

 • Den 2. juni 2021 stiller Dr. Russell Barkley skarpt på ADHD, diagnosens natur og ætiologi samt opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (langsomt kognitivt tempo).
 • Den 9. juni 2021 sætter Dr. Russell Barkley fokus på fremskridt inden for den psykosociale- og medicinske behandling af børn og teenagere med ADHD.
 • Den 16. juni 2021 går Dr. Russell Barkley i dybden med ADHD hos voksne, herunder diagnosticering, komorbiditet og behandling.

Alle webinarerne foregår på engelsk. Lyder dette interessant? Så har du mulighed for at læse meget mere om webinarerne herunder.

Prisen pr. webinar er 1195 kr. ekskl. moms. pr. person. Få mængderabat ved at købe adgang til hele din arbejdsplads for bare 5000 kr. ekskl. moms pr. webinar (tilmeld blot 1 person her). Ønsker du at tilmelde dig alle 3 webinarer, skal du gøre det ét ad gangen.

ADHD, diagnosens natur og ætiologi samt opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (langsomt kognitivt tempo).

Den 2. juni 2021, online via Zoom, Kl. 14.30 – 17.45

En opdatering på ADHD, diagnosens natur og ætiologi
Kl. 14.30 - 16.00

ADHD er en af de mest almindelige adfærdsforstyrrelser hos børn. Netop derfor er der kommet skærpet opmærksomhed på, at forstyrrelsen fortsætter i ungdomsårene i op til 80 procent af tilfældene, og fortsætter i op til 67 procent af tilfældene ind i voksenalderen. Derfor er det vigtigt, at I som fagprofessionelle er klædt på med den nyeste viden om denne adfærdsforstyrrelse og dens behandlingsmuligheder. I løbet af den første halvdel af dette webinar giver Dr. Russell Barkley et dybdegående indblik i aktuelle oplysninger om de diagnostiske kriterier, der bruges til at identificere ADHD, og de justeringer, der muligvis skal foretages for specielle underpopulationer, såsom voksne. Dertil sætter han fokus på problemer ved de nuværende diagnostiske kriterier for ADHD samt anbefalinger til at afhjælpe disse mangler. Dr. Russell Barkley diskuterer ligeledes ADHD's karakter og dets konceptualisering som en forstyrrelse af de udøvende funktioner og selvregulering.

I løbet af webinarets første halvdel giver Dr. Russell Barkley dig et særligt indblik i:

 • begrænsningerne i brugen af DSM-5-kriterier til diagnosen, og de justeringer der kræves for at rette disse mangler og anvende kriterierne på specielle underpopulationer
 • de primære symptomdimensioner ved ADHD som en forstyrrelse af udøvende funktioner og selvregulering
 • genetiske, neurologiske og miljømæssige ætiologier vedrørende ADHD

 

Den “anden” opmærksomhedsforstyrrelse SCT (langsomt kognitivt tempo) vs. ADHD
Kl. 16.15 - 17.45

I løbet af webinarets anden halvdel sætter Dr. Russell Barkley fokus på SCT hos børn og voksne. Sluggish Cognitive Tempo (SCT) er en opmærksomhedsforstyrrelse, hvor forskningen netop nu er i rivende udvikling. Lige siden 1798 har den medicinske litteratur om opmærksomhedsforstyrrelser skelnet mellem mindst to forskellige versioner. I flere århundreder er denne opmærksomhedsforstyrrelse, kendt som ADD, blevet ignoreret, mens opmærksomhedsforstyrrelsen, som vi kender som ADHD, er løbet med opmærksomheden. De sidste 25 år er det blevet diskuteret, om SCT er en undertype af ADHD eller en særskilt lidelse fra den. Ifølge Dr. Russell Barkley er der ikke tale om en underkategorisering af ADHD, men i stedet en selvstændig lidelse kaldet “Sluggish Cognitive Tempo” (SCT). Symptomerne for SCT omfatter blandt andet dagdrømmeri, forvirring, langsom behandling af information, langsom bevægelse og sløvhed. Men hvad ved vi reelt om denne opmærksomhedsforstyrrelse? Dette gør Dr. Russell Barkley dig meget klogere på, når han går i dybden med SCT, og giver dig et indblik i, hvor meget vi egentlig ved om denne lidelse. Han vil bl.a. :

 • give dig viden om opdagelsen af SCT-symptomer inden for ADD uden hyperaktivitet
 • diskutere forskellene mellem SCT i symptomer, udøvende funktioner og komorbiditet for andre lidelser samt psykosocial svækkelse
 • gennemgå forskningsresultater om børn og voksne med høj SCT vs. ADHD
 • diskutere behandlingsforskning og dens implikationer for styring af SCT

Undervejs i programmet er der sat tid af til spørgsmål. Du har derfor en enestående mulighed for at stille Dr. Russell Barkley spørgsmål.

Fremskridt inden for den psykosociale - og medicinske behandling af børn og teenagere med ADHD

Den 9. juni 2021, online via Zoom, kl. 14.30 – 17.45

Fremskridt indenfor psykosocial behandling af børn og teenagere med ADHD
Kl. 14.30 - 16.00

Hos børn og teenagere med ADHD byder hverdagen på en lang række udfordringer. Netop derfor er det vigtigt, at vi som fagprofessionelle er klædt godt på inden for blandt andet psykosociale indsatser for at kunne støtte og vejlede børn, teenagere og deres familier i at skabe de bedst mulige livsbetingelser.
I løbet af webinarets første halvdel præsenterer og diskuterer Dr. Russell Barkley de forskellige evidensbaserede psykosociale behandlinger indenfor ADHD, herunder rådgivning, forældreuddannelse i børneadfærdshåndtering, familietræning og samarbejde, problemløsning, teenageres adfærdshåndtering og ikke mindst skolebaserede interventioner. Dertil diskuterer Dr. Russell Barkley også de stort set forsømte bivirkninger ved ellers effektive terapiformer samt evidens for deres effektivitet.

Dr. Russell Barkley giver dig bl.a. viden om:

 • de vigtigste evidensbaserede tilgange til den psykosociale behandling af ADHD
 • de fremskridt, der er gjort inden for forældrerådgivning og -uddannelse, rådgivning af familier med teenagere med ADHD samt skolebaserede interventioner
 • alternative behandlinger inden for ADHD og deres videnskabelige grundlag for effektivitet

 

Fremskridt indenfor medicinsk behandling af børn og unge med ADHD
Kl. 16.15 - 17.45

De sidste 10-15 år har budt på vigtig udvikling inden for medicin og leveringssystemer til styring af ADHD. I løbet af webinarets anden halvdel introducerer og diskuterer Dr. Russell Barkley de typer af medicin, der nu er tilgængelige indenfor ADHD-styring, og de forskellige leveringssystemer, der er udviklet for at udvide varigheden af medicinens effektivitet. For hver type af medicin præsenterer han de vigtigste gavnlige virkninger og bivirkninger. Dertil kommer Dr. Russell Barkley ind på de opmærksomhedspunkter, som klinikerne bør overveje ved valg af bestemte lægemidler, og ikke mindst spørgsmål, der er relateret til social kontekst, barnets egenskaber og eventuelt komorbide tilstande.
I løbet af denne del af webinaret får du:

 • viden om de forskellige medicintyper, der nu er tilgængelige og FDA- godkendt til ADHD-styring
 • viden om de forskellige leveringssystemer, der nu findes og er FDA-godkendte til at udvide effektiviteten af medicin hen over dagen
 • gennemgang af de gavnlige virkninger og mulige bivirkninger, der er forbundet med hver type medicin
 • indblik i vigtige opmærksomhedspunkter, der skal overvejes i udvælgelsen af typer medicin og leveringssystemer til individuelle ADHD-patienter herunder kontekst og komorbiditet mv.

Undervejs i programmet er der sat tid af til spørgsmål. Du har derfor en enestående mulighed for at stille Dr. Russell Barkley spørgsmål.

ADHD hos voksne herunder diagnosticering, komorbiditet og behandling

Den 16. juni 2021, online via Zoom, kl. 14.30 – 17.45

Diagnosticering, komorbiditet og livsudfordringer
Kl. 14.30 - 16.00:

Det vurderes, at op til 3 procent af alle voksne i Danmark har ADHD. Derfor er det en relativ almindelig mental lidelse hos voksne. Nogle er diagnosticeret tidligt, mens andre først får stillet diagnosen i voksenalderen. Forstyrrelsen har gennemgribende indvirkning på stort set samtlige dagligdags aktiviteter både erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt, socialt og i form af sundhedsrelateret adfærd. Derfor er det afgørende, at I fagprofessionelle har opdateret viden omkring ADHD hos voksne samt behandlingsmuligheder. I løbet af dette webinar giver Dr. Russell Barkley aktuel information om diagnosen, komorbide lidelser og adaptive svækkelser, som forekommer hos voksne med ADHD. Dertil sætter han fokus på de største problemer, der er involveret i diagnosen ADHD hos voksne, herunder de specielle justeringer, der skal foretages til DSM-IV for at anvende det mere passende til voksendiagnosen.

Dr. Russell Barkley indleder derfor dette webinar med at sætte fokus på:

 • viden om de primære egenskaber ved ADHD hos voksne
 • nuværende diagnostiske kriterier (DSM-5) og nødvendige justeringer for voksne med ADHD
 • vurdering af ADHD hos voksne samt de problemer, der opstår i den kliniske vurdering og diagnosticering af lidelsen, og hvordan man bedst kan løse dem
 • en større forståelse af de sandsynlige komorbide lidelser

 

Fremskridt indenfor behandling af ADHD hos voksne
Kl. 16.15 - 17.45

Herudover stiller Dr. Russell Barkley skarpt på de mest effektive behandlingsstrategier, herunder rådgivning, medicin og kognitiv adfærdsterapi. I løbet af webinarets anden halvdel får du et særligt indblik i bl.a.:

 • forskellige evidensbaserede behandlinger for voksne med ADHD
 • medicinske behandlingsmuligheder hos voksne med ADHD
 • psykosociale behandlingsmuligheder hos voksne med ADHD
 • specifikke anbefalinger til løsning af dagligdagsproblemer derhjemme, på uddannelsen og på arbejdspladsen

Undervejs i programmet er der sat tid af til spørgsmål. Du har derfor en enestående mulighed for at stille Dr. Russell Barkley spørgsmål

Russell Barkley
Klik for at se
Russell Barkley
Russell A. Barkley
klinisk professor i psykiatri ved Virginia Commonwealth University Medical Center (2016-2020), og tidligere professor i psykiatri og sundhedsvidenskab ved Medical University of South Carolina (2003-2016
Russell A. Barkley er certificeret i tre specialer, Klinisk psykologi (ABPP), Klinisk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Psykologi og klinisk neuropsykologi (ABCN, ABPP). Han fungerer både som klinisk forsker, underviser og læge. Russell A. Barkley har udgivet 27 bøger, vurderingsskalaer og kliniske vejledninger. Han har ligeledes udgivet mere end 300 videnskabelige artikler og bogkapitler knyttet til forståelsen, vurdering og behandling af ADHD og beslægtede lidelser. Dertil er han grundlægger og redaktør af “The ADHD Report”, et klinisk nyhedsbrev, som udkommer hver anden måned, og har gjort det i 29 år. Derudover har han modtaget et væld af priser for sit bidrag til forskningen i ADHD og formidlingen af denne.
Praktisk info
ADHD, diagnosens natur og ætiologi samt opmærksomhedsforstyrrelsen SCT (langsomt kognitivt tempo).: Den 2. juni 2021, online via Zoom, Kl. 14.30 – 17.45

Fremskridt inden for den psykosociale - og medicinske behandling af børn og teenagere med ADHD: Den 9. juni 2021, online via Zoom, kl. 14.30 – 17.45

ADHD hos voksne herunder diagnosticering, komorbiditet og behandling: Den 16. juni 2021, online via Zoom, kl. 14.30 – 17.45

Alle webinarerne foregår på engelsk og sker online via Zoom. Internetadgang er nødvendigt for at kunne deltage.
Pris
Prisen pr. webinar er 1195 kr. ekskl. moms. pr. person.

Få mængderabat ved at købe adgang til hele din arbejdsplads for bare 5000 kr. ekskl. moms pr. webinar (tilmeld blot 1 person her). Ønsker du at tilmelde dig alle 3 webinarer, skal du gøre det ét ad gangen.

English description

We suggest you use Google Translate on this page if you are having trouble getting through the checkout.

Sluggish Cognitive Tempo (or ADD) versus ADHD

Since 1798, the medical literature on attention disorders has distinguished between at least two kinds, one a disorder of distractibility, lack of sustained attention, and poor inhibition and the other a disorder of low power, arousal, or focus. This second disorder has been largely ignored for nearly two centuries until the mid-1980s when studies of children having ADD without Hyperactivity suggested that an important subset had a relatively distinct pattern of symptoms not central to ADHD. These symptoms included daydreaming, mental fogginess and confusion, staring, slow processing of information, hypoactivity, slow movement, and lethargy, among others. The new pattern was called sluggish cognitive tempo (SCT). Controversy has continued over the past 25 years on the nature of SCT and whether it is a subtype of ADHD or a distinct disorder from it. In this presentation, Dr. Barkley reviews the history of SCT and what is known about it from past research. He also describes the results of his own recent investigations into SCT in children and the only study of SCT in adults that he recently published, all of which suggest that SCT is a distinct disorder from ADHD but one that may overlap with it in nearly half of all cases. Dr. Barkley discusses the differences between SCT in symptoms, executive functioning, comorbidity for other disorders, and psychosocial impairment and what little is known about differential treatment response. He also discusses several different possibilities for explaining the underlying nature of SCT.

Time: 90 minutes

Objectives:

 • Provide a Brief Review of Medical History of ADHD and Subtypes
 • Discuss Problems with Current Subtyping
 • Review Discovery of SCT Symptoms within ADD without Hyperactivity
 • Review Research Findings on Children and Adults with High SCT vs. ADHD
 • Discuss Treatment Research and Its Implications for Management of SC

Advances in Psychosocial Treatments for ADHD in Children and Teens

This presentation discusses the various evidence based psychosocial treatments for ADHD, including parent education and counseling, parent training in child behavior management, family training in collaborative problem-solving and teen behavior management, as well as school-based interventions.  Dr. Barkley also discusses the largely neglected side effects or adverse reactions to these otherwise effective therapies.  The lecture concludes with a discussion of proposed remedies that, while popular, have little evidence for their effectiveness in managing the disorder.

Learning Objectives:

 • Familiarize participants with the major evidence-based approaches to the psychosocial management of ADHD
 • Inform participants on the advances that have been made in parent counseling and training, classroom management, counseling families of teens with ADHD, and school management.
 • Educate participants on the alternative treatments for ADHD that have little scientific basis for their effectiveness

Advances in Understanding the Nature, Diagnosis and Etiologies of ADHD

ADHD is one of the most common childhood behavioral disorders, affecting up to 5 to 7 percent of the school-age population and accounting for the largest proportion of children referred to mental health programs in this country. Clinicians are becoming increasingly aware that ADHD in childhood does not disappear over development and that many individuals with the disorder in childhood will continue to manifest the disorder into adulthood. The disorder will persist into adolescence in up to 80 percent of the childhood cases, and into adulthood in up to 67 percent of these cases. It is therefore imperative that mental health, medical, and educational professionals have as much up-to-date knowledge of this childhood disorder and its treatment as possible.

This presentation will provide current information on the diagnostic criteria used to identify ADHD in clinical populations and the adjustments that may need to be made for special subpopulations, such as adults. Problems in the current diagnostic criteria for ADHD will be highlighted along with recommendations for addressing these inadequacies. Dr. Barkley will also discuss the nature of ADHD and its conceptualization as a disorder of executive functioning and self-regulation. Implications of this reconceptualization for understanding and management will be discussed. The presentation concludes with an overview of the advances in our understanding of the various etiologies that contribute to risk for ADHD in children and adults.

What you will learn:

 • The limitations involved in the use of DSM-5 criteria for the diagnosis and adjustments required for correcting these flaws and applying the criteria to special subpopulations.
 • Re-conceptualizing the primary symptom dimensions of ADHD as a disorder of executive functioning and self-regulation and the implications for management in doing so.
 • An overview of genetic, neurological, and environmental etiologies of ADHD.