Fra mistrivsel til udvikling - Se bag symptomerne hos børn & unge, der har det svært
børn og unge i mistrivsel
Børn & unge
Uddannelse

Fra mistrivsel til udvikling – Se bag symptomerne hos børn & unge, der har det svært

Når et barn eller en ung mistrives, er der ofte tale om komplekse årsager. Det er derfor nødvendigt at se hele vejen rundt om barnet. Sammen med psykolog Jørn Nielsen dykker vi derfor ned i metoder til at arbejde helhedsorienteret og udviklingsfremmende, når symptomerne på mistrivsel viser sig.

I løbet af kursets 3 dage opnår du kompetencer til:

 • At besvare børn og unges symptomer på mistrivsel udviklingsfremmende
 • At arbejde med et udvidet perspektiv på mistrivsel i praksis
 • At anvende “metaundersøgelser” og “dobbelte beskrivelser” som metoder til at udrede afgørende sammenhænge og kortlægge ændringspotentialer, der er mulige at handle på
 • At inddrage barnet i processen i et udviklingsorienteret perspektiv
 • At styrke samarbejdet kollegialt, tværfagligt og med forældrene/omsorgspersonerne

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med herunder, hvor der er yderligere oplysninger om det faglige indhold, udbyttet og underviseren.

Praksisnært 3-dages kursus, der giver dig konkrete metoder til at arbejde bio-psyko-socialt og udviklingsfremmende med mistrivsel hos børn og unge.

Mistrivslen er stigende, ventetiderne hos PPR er lange, og stadig flere børn og unge sendes til psykiatrisk udredning. Når symptomerne på mistrivsel viser sig, gør du som fagperson det bedste for at hjælpe. Mistrivsel kan dog være yderst komplekst at navigere i, da problemerne oftest ikke alene kan betegnes som pædagogiske, sociale eller psykiatriske og sjældent kun er enten familie- eller skoleproblemer. Sammen med ph.d. og psykolog Jørn Nielsen dykker vi ned i konkrete metoder til at arbejde med udviklingsfremmende tilgange, når symptomerne på mistrivsel er opstået. 

På dette intensive 3-dages kursus lærer du at navigere i komplekse pædagogiske, sociale, psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Med afsæt i en forskningsbaseret og udvidet bio-psyko-social tilgang, får du indsigt i, hvordan du kan lave udviklingsfremmende indsatser for barnet og den unge, der er gavnlige både for den enkelte, fællesskabet og de voksne omkring barnet.   

Trivsel kræver fælles indsatser 

Stress, angst, ændringer i adfærd, søvnproblemer, uro, ondt i maven, skolevægring, aggression, problemer med at indgå i et fællesskab og følelsen af ensomhed er blot nogle af de fysiske og psykiske symptomer, der ses hos børn og unge i mistrivsel. Men hvad ligger der bag symptomerne? Og hvad prøver barnet eller den unge at kommunikere gennem eksempelvis en udfordrende adfærd? Skal man have blik for en diagnose, problemer i hjemmet eller dysfunktionelle fællesskaber i skolen? På dette 3-dages kursus får du indgående viden om, hvordan du ser bag symptomerne og igangsætter konkrete indsatser.  

Tilgangen er anvendelig for alle fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge og kan bruges i dagtilbud samt på skole- og ungeområdet. 

Kurset giver dig:

 • Viden om, hvordan du skal forstå og handle på symptomer på mistrivsel  
 • Nye perspektiver på egen praksis gennem en udvidet og forskningsbaseret tilgang 
 • Redskaber til at undgå fagprofessionel afmagt i dit arbejde med børn og unge  
 • Konkrete udviklingsfremmende redskaber til at arbejde med mistrivsel – også hvis der er tale om biologiske problemstillinger 
 • Metoder til at styrke og skabe udviklende børnefællesskaber 

 

Du opnår kompetencer til at:

 • Besvare børn og unges symptomer på mistrivsel udviklingsfremmende 
 • Arbejde med et udvidet perspektiv på mistrivsel i praksis 
 • Anvende “metaundersøgelser” og “dobbelte beskrivelser” som metoder til at udrede afgørende sammenhænge og kortlægge ændringspotentialer, der er mulige at handle på 
 • Inddrage barnet i processen i et udviklingsorienteret perspektiv  
 • Styrke samarbejdet kollegialt, tværfagligt og med forældrene/omsorgspersonerne

Målgruppe:

Kursusforløbet henvender sig til lærere, vejledere, socialrådgivere, psykologer, pædagoger, skoleledere og konsulenter på børne- og ungeområdet, der har brug for ny viden, tilgange og metoder til at arbejde aktivt med at vende symptomerne på mistrivsel til udvikling hos den enkelte og fællesskabet. 

Kursets opbygning:

Formen vil veksle mellem oplæg og fælles drøftelser. Undervisningen baserer sig på teori, forskning og eksempler fra praksis. På dagene inddrager vi også dine og dine medkursisters erfaringer, og mellem 2. og 3. kursusdag får I mulighed for at arbejde i praksis med centrale temaer fra undervisningen med mulighed for sparring og feedback som et sikkert afsæt for forankring og implementering af teori og metode efterfølgende.  

Dagene har følgende indhold: 

Dag 1: Børn og unge er ikke problemet, de viser problemet. Vi går i dybden med, hvordan man kan forstå og arbejde med symptomer som kommunikation og som invitationer. Børn og unge skal forstås, ikke kun beskrives, og det er derfor essentielt at se nærmere på forholdet mellem kernesymptomer og kernefænomener. 

Dag 2: Vi stiller skarpt på metaundersøgelser - forstået som udredning af sammenhænge - som en yderst anvendelig tilgang til at arbejde med mistrivsel. I forlængelse af dette får du indsigt i, hvordan man kan bruge antropologisk nysgerrighed som et redskab til at komme tilstrækkeligt tæt på. Som et afsæt for dit videre arbejde og afprøvning af metoder og tilgange inden dag 3, får du indgående viden om, hvordan du besvarer børns og unges invitationer i praksis: Hvordan skaber vi erfaringer tilstrækkeligt forskellige fra dem, der har skabt problemet?

Dag 3: På den sidste kursusdag ser vi nærmere på indsatser, der rækker ud over de enkelte arenaer. Hvordan får vi i praksis etableret de nødvendige processer og håndterer den fagprofessionelle afmagt, der potentielt kan opstå? Derudover dykker vi ned i lederskab af processer (både faglige, organisatoriske og personlige aspekter), systems learning og brugen af varme data. 

Forud for kurset vil du få tilsendt relevant litteratur.

Kursets afsæt

Børn og unge skal opleve mening, tilhørsforhold og muligheder, selv når deres hverdag og udfordringer er komplekse. Kurset giver dig nye perspektiver på sammenhængen mellem fysiske, psykiske og sociale symptomer på mistrivsel.

Formålet er at styrke din tilgang og metode med et praksisnært afsæt, så du kan gribe og forstå udfordringerne hos barnet eller den unge bedst muligt. Derudover får du redskaber til, hvordan du og dine kollegaer ser hele vejen rundt om barnet og den kontekst, det indgår i, hvilket er til gavn for både barnet/den unge og fællesskabet som helhed.

Kurset bygger på, at menneskets psyke påvirkes af den sociale kontekst (”Mind is social”), og du kommer til at arbejde med trivsel og udvikling som en social proces. Symptomer hos barnet kan og skal netop ikke ses adskilt fra den sociale kontekst, men samtidig også ses i relation til barnets kropslige og neurologiske erfaring og personlige historie. Lidelser opstår, når barnet eller den unge og de betydningsfulde voksne mister mening med og orientering i tilværelsen. Men når børn og unge har vanskeligheder, er deres symptomer ikke kun individuelle karakteristika, der kan udredes og afhjælpes individuelt, og lidelser skal derfor forstås i et helhedsorienteret perspektiv. Det helhedsorienterede perspektiv er et vigtigt greb for netop at kunne tænke fremad og se udviklingspotentialer frem for kun at diagnosticere og symptombehandle. Symptomer udvikler sig i mønstre, og når vi ændrer på mønstrene, ændrer vi også på fremtrædelsesformerne.

På kurset går vi i dybden med ”metaundersøgelser” som en nyttig metode til at se ændringspotentialer og skabe fælles ejerskab over både processer og løsninger - også når udfordringerne er komplekse.

Underviser

psykolog Jørn Nielsen
Jørn Nielsen
Ph.d., aut. psykolog - Metalog.dk
Jørn Nielsen har indgående kendskab til det kliniske, social- og specialpædagogiske område og har i mere end 30 år arbejdet med børn med diagnoser og børn, unge og familier i udsatte positioner. Særligt er han optaget af bl.a. inklusion, og hvordan forbindelsen mellem det såkaldt specielle og det såkaldt almindelige kan etableres. Siden 2003 har han arbejdet som privatpraktiserende psykolog og har derudover været ansat hos PPR i Vejle Kommune og som lektor på DPU. Jørn Nielsen udgav i 2023 bogen “Fra symptomer til trivsel - at forstå og gribe børns og unges invitationer” (Akademisk Forlag), der henvender sig til fagprofessionelle og belyser, hvordan man kan skabe rammerne for udvikling hos børn, unge og deres vigtige voksne.
TID & STED:
PRIS:
Pris for deltagelse kr. 10.900,- ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og kaffe/kage alle dage, samt middag og overnatning mellem de to første dage.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

HOLDSTØRRELSE
Der er plads til max. 35 deltagere på holdet.

DELTAGERBEVIS
Efter kursusforløbet modtager du et deltagerbevis.