Barnets Lov – fokus på børnehandicapområdet - Seminarer
Barnets Lov – fokus på børnehandicapområdet
Børn & unge
Kursus

Barnets Lov – fokus på børnehandicapområdet

Barnets Lov påvirker børnehandicapområdet med krav om, at børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser skal inddrages i egen sag. For at kunne sikre børn og unge retten til at blive inddraget, stiller det store krav til dig, der er rådgiver og sagsbehandler, især hvis barnet har kommunikative udfordringer.

På kurset gennemgår vi de mest relevante lovændringer i forhold til børnehandicapområdet, og du får viden om, hvilke praksisnære metoder, du som fagprofessionel kan anvende for at styrke og sikre samarbejdet med børn, unge og deres forældre.

Inddragelse på børnehandicapområdet

Barnets Lov forventes at træde i kraft i januar 2024 – og det kommer til at have betydning for dine sager inden for børnehandicapområdet. Med Barnets Lov ønsker Folketinget at skabe en mere overskuelig lov med fokus på barnets rettigheder. Formålet med loven er bl.a., at det gennem en enklere sagsbehandling - hvor barnet får mulighed for i højere grad at få indflydelse på sit eget liv - sikres, at kommunen hurtigere når frem til den rette hjælp for barnet og familien. Barnets Lov kommer derfor også til at have betydning for dine sager inden for børnehandicapområdet.  

Sammen med cand.jur. Bente Adolphsen, ekspert i børnesager, samt socialrådgiver og handicapkonsulent Inge Louv, stiller vi skarpt på de nyeste lovændringer i Barnets Lov i relation til handicapområdet og sagsbehandlingen i praksis i forhold til bl.a. det nye krav om børnesamtale. 

Nye krav om inddragelse i egen sag 

Alle børn har ret til en barndom præget af tryghed og frihed, og på dette kursus dykker vi specifikt ned i den nye Barnets Lov i forhold til børnehandicapområdet.  

Barnets Lov indeholder en række krav om inddragelse i egen sag. Det stiller generelt store krav at kunne inddrage børn på en relevant og meningsfuld måde i de svære sociale sager, men når barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse, udviklingsforstyrrelse eller kommunikative vanskeligheder, bliver udfordringen endnu større. Der er derfor brug for praksisnære metoder, som du som fagprofessionel kan anvende for at styrke og sikre samarbejdet med børn, unge og deres forældre.  

Med Barnets Lov vil sagsbehandlingen for en stor del af den handicapkompenserende støtte fortsætte som hidtil, men selve lovopbygningen og de nye undersøgelsesregler vil betyde markante ændringer i forhold til den sagsbehandling, vi kender i dag. På handicapområdet er en af de store ændringer reglerne om inddragelse, hvor vi med Barnets Lov vil få en ligestilling af børn og unge med nedsat funktionsevne og børn og unge med sociale udfordringer, når det kommer til inddragelse i egen sag og eget liv. Som udgangspunkt skelner lovens screeningsbestemmelse ikke mellem behov for rådgivning, handicapkompenserende og omsorgskompenserende hjælp og støtte. Det vil få en stor betydning for, hvordan du som fagperson starter en sag i kommunen og har også konsekvenser for adgangen til at oplyse sagen uden samtykke.  
 
Lovændringerne medfører også, at ansatte i de generelle tilbud skal underrette, hvis de antager, at et barn har behov for en af de former for hjælp og støtte, der findes i Barnets Lov, og ikke som i nugældende lov, hvor der skal underrettes, hvis det antages, at barnet har behov for særlig (social omsorgs-) støtte. 

På kurset får du 

Viden om: 

  • Lovens opbygning  
  • Lovændringernes betydning for børnehandicapområdet 
  • De tre undersøgelsesbestemmelser: screening, afklaring, undersøgelse   
  • Barnets rettigheder fra et juridisk perspektiv  
  • Forskellige støtte- og hjælpemuligheder i relation til handicapområdet 
  • Forældrepålæg og andre former for afgørelser uden samtykke  

Praksisnære tilgange og:  

  • Viden om inddragelse på børnehandicapområdet, og om hvordan du forholder dig til de nye bestemmelser i forhold til den enkelte sag 
  • Kendskab til, hvordan man inddrager børn og unge i egen sag, og hvordan vi agerer, hvis der er kommunikative udfordringer 
  • Indsigt i metoder til at styrke og sikre samarbejdet med børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser 
  • Redskaber, der er hjælpsomme til at sikre et godt samarbejde mellem barnet/den unge og forældrene

Undervisere

Bente Adolphsen
Bente Adolphsen
CAND.JUR. - JURIDISK KONSULENT, FOREDRAGSHOLDER
Bente Adolphsen er en af Danmarks absolut førende jurister inden for arbejdet med udsatte børn og unge og er bl.a. ekspert i børnesager.

Bente Adolphsen er tilknyttet juridisk konsulent ved Seminarer.dk, hvor hun kan rekvireres hjem til din kommune, hvis du ønsker at få mere viden om de juridiske ændringer i forbindelse med Barnets Lov.
Inge Louv
Inge Louv
SOCIALRÅDGIVER, HANDICAPKONSULENT, FOREDRAGSHOLDER
Inge Louv har i mere end 30 år arbejdet på handicapområdet og har adskillige års erfaring som sagsbehandler, familiebehandler og konsulent. Hun har desuden været faglig leder i en handicapafdeling for både børne- og voksenområdet.
TID & STED:
Det sker:
Den 1. november 2023 på Scandic Aarhus Vest

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.