Familieretshuset og skilsmissesystemet - Seminarer
familiehuset
Børn & unge
Kursus

Familieretshuset og skilsmissesystemet

Ønsker du viden om børnesagernes gang ved Familieretshuset, indblik i afgørelser og klagemuligheder i de familieretlige sager eller viden om, hvad reglerne på familieretsområdet betyder for kommunerne?

Dét og mere til opnår du på dette kursus, hvor du bliver undervist af Louise Bomholtz, advokat med specialviden om skilsmissesager, og Peter Roed, som er konfliktmægler, rådgiver og partsrepræsentant i hele landet inden for skilsmisseområdet.

Familieretshuset og skilsmissesystemet

Som myndighedssagsbehandler, socialrådgiver, jurist, familiebehandler, familieretsadvokat eller anden jobfunktion med kontakt til familier i opløsning, er det vigtigt, at du er opdateret på regler og muligheder inden for skilsmissesystemet. Der er mange krav og udfordringer - men også muligheder - i henhold til forældreansvarsloven, Familieretshuset og Familieretten - og særligt i forhold til børn i højkonfliktfamilier.
Webgrafik_familiehuset2_optimized
Målet med det etablerede skilsmissesystem er en styrket og koordineret indsats samt hurtigere udveksling af oplysninger mellem kommune og Familieretshus. Overblik og indsigt i juraen inden for forældremyndighed, bopæl, samvær samt viden om juridiske faldgruber i samarbejdet mellem forældre er derfor en del af et vigtigt fundament for dig som fagprofessionel. Kurset giver dig indblik i, hvordan du på bedste vis bistår andre med deres sag ved Familieretshuset i henhold til de “nye” regler på familieretsområdet. Vi går i dybden med reglerne, og som grundlag for dialog og diskussion anvender vi cases med dilemmaer, der ofte viser sig i tilknytning til skilsmissesagerne.

Så hvis du har brug for grundlæggende viden om børnesagernes gang ved Familieretshuset, har brug for indblik i afgørelser og klagemuligheder i de Familieretlige sager eller har brug for at vide, hvilken betydning reglerne har for kommunerne på det praksisnære plan, skal du deltage på denne dag.

Vi gennemgår, hvordan du griber lovgivningen an, og derudover får du viden om, hvad Familieretshuset forventer af dig som professionel, og hvad Familieretshuset tilbyder børn og forældre, der står i konflikt.
Webgrafik_familiehuset5_optimized

På kursusdagen giver mediator og familieretsadvokat Louise Bomholtz samt konfliktmægler, rådgiver og partsrepræsentant Peter Roed dig ekspertviden om:

de ”nye” regler på familieretsområdet (børn/skilsmisser m.v.)
børnesagens gang, og hvordan en sag bliver startet op, herunder de 3 spor og de forskellige typer af møder
Børneenheden hos Familieretshuset, herunder børnesamtaler og børnenes rettigheder i verserende sager
kommunens rolle i sagen
skilsmissesagens gang, herunder behandling af vilkåret om lejebolig og ægtefællebidrag

Derudover får du indblik i:

midlertidige afgørelser og afgørelser om kontaktbevarende samvær
klagemuligheder i de Familieretlige sager ved Familieretshuset/Familieretten, herunder Ombudsmanden
fuldbyrdelsessager og sager om erstatningssamvær
rollen som partsrepræsentant/advokat/bisidder/pårørende, herunder rettigheder
sager med vold, misbrug m.v.

Undervisningen bliver krydret med praksisnære cases, der viser de forskellige drejninger, en sag kan tage, og hvordan vi skal håndtere de forskellige dilemmaer, der hurtigt opstår.

familiehuset

Dagens eksperter

Louise-Bomholtz
Klik for at se
Peter-Roed
Klik for at se
Louise-Bomholtz
Louise Bomholtz
advokat med møderet for by- og landsretten
Louise Bomholtz har siden 2004 rådgivet klienter inden for familie- og arveret. Hun har stor erfaring og specialviden vedrørende sager om skilsmisse, samlivsophør, børn, arveforhold og dødsbobehandling. Louise Bomholtz har tillige stor proceserfaring, som hun anvender til at skabe holdbare løsninger for klienterne i form af forlig. Derudover beskæftiger Louise Bomholtz sig med de internationale familie-/arveretssager og er medlem af AIJA – en verdensomspændende forening med kollegaer inden for Familie- og Arveretten. Hun er desuden uddannet mediator og medejer af mediatorvirksomheden Interrelate.
Peter-Roed
Peter Roed
læreruddannet og har været lærer i en længere årrække i både Folkeskolen og Ungdomsskolen
Peter Roed arbejder som rådgiver, konfliktmægler og partsrepræsentant i hele landet inden for skilsmisseområdet - både for kvinder og mænd - og har deltaget i utallige møder i Familieretshuset og kommunerne. Han har stor erfaring som mediator og har kompetencer til at håndtere mægling i skilsmissesager.

Praktisk information

Kurset afholdes på hhv. Scandic Hvidovre og Scandic Kolding
Den 19. oktober 2020 på Scandic Hvidovre
Den 26. oktober 2020 på Scandic Kolding
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Gratis parkering
Gratis WiFi
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Hvidovre
Scandic Hvidovre
Scandic Kolding
Scandic Kolding
TID OG STED
Den 19. oktober 2020 på Scandic Hvidovre
Den 26. oktober 2020 på Scandic Kolding

Begge dage kl. 09.00-16.00
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.