Når traumer sætter sig i kroppen - Seminarer
Når traumer sætter sig i kroppen
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

  • Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet 
  • Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume 
  • Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer 
  • Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag 
  • Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Få viden om psykosomatisk traumebehandling

Traumer sætter sig ofte som fysisk smerte eller ubehag. Traumet kan f.eks. komme til udtryk som ledsmerter, hovedpine eller andre fysiske symptomer. Med afsæt i den psykosomatiske traumemodel vil vi kunne mindske de fysiske symptomer, og i nogle tilfælde forsvinder symptomerne ligefrem ved behandling af traumet, dvs. ved behandling af de følelsesmæssige aspekter, der kan være relateret til det fysiske symptom. 

Hvis vi lærer at lytte til kroppen, kan vi opleve, at kroppens sprog er enkelt. Den reagerer fysisk, når den fortæller os, at vi ikke trives eller har nogle psykiske udfordringer, som skal (for)løses. Derfor er det vigtigt, at vi lærer at lytte til de kropslige signaler, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for et godt liv.   

Med brug af den psykosomatiske traumemodel opnår du en forståelse for, hvordan du kan tale med mennesker, så du bidrager til en ny forståelse af sammenhæng mellem krop og psyke for personen. Dermed kan personen være med til at ændre egne livsvilkår, hvilket resulterer i færre fysiske symptomer. 

På dette kursus ser vi på, hvordan barndommen er med til at definere voksenlivet, og hvilke konsekvenser traumer har på livskvaliteten. Derudover ser vi på den psykosomatiske taumemodel, som giver et indblik i traumeforståelse, hvordan traumer opstår, og hvordan du som professionel kan arbejde ud fra de principper, vi finder i ACE (Adverse Childhood Experiences) og den psykosomatiske traumemodel.  

Hvilke traumer sætter sig i kroppen? 

På kursets første del ser vi på: 

  • de amerikanske ACE-studier (Adverse Childhood Experiences) 
  • de usynlige traumer, belastninger og psykiske traumer, som er svære at måle 
  • eksempler på traumer, og hvordan de viser sig på kort og på lang sigt i livet

Denne del af kurset giver dig: Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer, og et indblik i hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet. Du får også indsigt i, hvorfor det er vigtig at spørge "Hvad er der sket dig", når du møder en person med et traume.  

Gennemgang af den Psykosomatisk traumemodel. 

På kursets anden del får du en gennemgang af psykosomatisk traumemodel, og vi ser på: 

  • hvordan de fysiske symptomer hænger sammen med psykiske og følelsesmæssige belastninger, herunder de sociale forhold i familien, i skolen eller på arbejdet. 
  • hvordan du anvender principperne i arbejdet med både børn og voksne 

Denne del af kurset giver dig: Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. fra barndommen. Du får desuden viden om, hvordan traumet sætter sig i kroppen som f.eks. smerter eller ubehag. Du får derudover viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles.  

Hvad er ACE?

ACE (Adverse Childhood Experiences) er det største videnskabelige studie, som viser, hvordan barndommen påvirker vores liv. Det viser, hvordan traumatiske oplevelser og stress i barndommen øger risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme senere i livet. Ud fra et spørgeskema måler man barnets ACE-score. Jo højere score, des højere risiko er der for, at barnet får helbredsmæssige udfordringer i voksenlivet.   

Hvad er den psykosomatiske traumemodel? 

Den psykosomatiske traumemodel er et helhedssyn på sundhed og sygdom ud fra en betragtning af, at kroppen er intelligent. Med traumemodellen ser vi på, hvordan en sygdom opstår, hvorfor den er der, og hvorfor visse symptomer optræder på bestemte tidspunkter og i bestemte situationer. Vi får øje på, hvordan sygdom er en proces. Med indsigt i denne proces bliver det muligt at træffe sine helbredsmæssige beslutninger på en mere kvalificeret baggrund. Traumemodellen kan være med til at give en mulig årsagsforklaring på de fysiske og psykiske symptomer og egentlige sygdomme, og den tager sit udgangspunkt i psykiske ubalancer, belastninger eller traumer 

Målgruppe:  

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med børn, unge og voksne med traumer. Du lærer ikke at lave behandling, men du får indsigt i principperne bag metoden.

Kursets ekspert

Gitte Retboell
Gitte Retbøll
læge og speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Gitte har mange års erfaring som børne- og ungdomspsykiater og har været overlæge på småbørns- og spædbørnspsykiatrisk afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov. I dag er hun praktiserende speciallæge, hvor hun kombinerer sin viden inden for det lægefaglige område med sin viden om kroppens og psykens samspil, mellem psykosomatik og traumebehandling.
TID & STED:
Det sker:
Den 12. december på Scandic Silkeborg
Den 15. december på Scandic Ringsted

Undervisning fra kl. 09.00-16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.