Kursus i Naturterapi om krop, psyke og fællesskab med Simon Høegmark
natur-krop-psyke-featured
Sundhed
Kursus

Natur, krop, psyke og fællesskab

Tag med på denne praksisnære kursusdag, hvor du opnår kompetencer til at bruge naturen i dit sundhedsfremmende arbejde med sårbare unge og voksne.

Du kommer i fagligt kompetente hænder med naturvejleder Simon Høegmark og åndedrætsterapeut Sigurd Hartvig, som bl.a. klæder dig på med:

 • Forskningsbaseret viden om, hvad der sker i krop og sind, når vi er aktive og nærværende i naturen
 • Indsigt i, hvilke naturmiljøer der har en helende effekt
 • Kendskab til meningsfulde aktiviteter i naturen med fokus på opmærksomhedstræning med åndedræt og kropsbevidsthed, sanseøvelser, leg og bevægelse samt fortællinger og betydningsfulde fællesskaber

Få konkrete redskaber til at anvende naturterapeutiske tilgange i praksis

Simon Høegmark: “Den her måde at arbejde med rehabilitering vil komme til at blive fremtidens sundhedstilbud. Allerede nu viser forskning fra hele verden, at det gavner helbredet at være tættere på naturen” 

Der er en øget interesse for behandling og sundhedsfremme i naturen – og med god grund. Forskning viser, at ophold i naturen og naturterapeutiske metoder har en helbredende effekt på en lang række psykologiske og fysiske lidelser. Det skyldes blandt andet, at naturen frigiver hormoner i kroppen, der har en beroligende indvirkning på vores nervesystem.

Vi har brug for naturen, og vi er skabt til at opholde os i naturen – men hvordan kan vi inddrage naturen i vores sundhedsstrategier? Og hvilke metoder og aktiviteter har vist sig at have en effektiv virkning?

Denne kursusdag stiller skarpt på, hvordan du kan bruge naturen som en sundhedsfremmende ressource i dit arbejde med sårbare unge og voksne. Det handler om at betragte mennesket som en aktiv del af en større helhed; naturen. Gennem ophold i naturen og ved at tilrettelægge aktiviteter, som forbinder natur, krop og psyke, kan du skabe en synergi med en signifikant restituerende effekt og styrke fællesskabet.

Dagens indhold

Kursusdagen sætter fokus på naturens sammenhæng og indflydelse på vores krop og psyke. Dagen bliver en blanding af teori og praktiske eksempler på naturbaserede aktiviteter, som fremmer mental trivsel. Alt sammen baseret på international forskning samt en igangværende ph.d. Dagens undervisere Simon Høegmark og Sigurd Hartvig deler ud af deres erfaring med at sammensætte succesfulde forløb i naturen med det formål at hjælpe mennesker til recovery, øget velvære og livskvalitet.

Dagen sætter fokus på:

 • forskningsbaseret viden om, hvad der sker kropsligt og mentalt, når vi er aktive, nærværende og sansende i naturen
 • viden om evolutionspsykologien og menneskets historiske tilknytning til naturen, og om hvordan dette kan anvendes i natur-assisteret terapi
 • indsigt i, hvilke naturmiljøer der har en helende effekt
 • viden om, hvordan vi arbejder hen imod en tilstand af spontan opmærksomhed, som giver kroppen mulighed for restitution og dermed virker sundhedsfremmende
 • kendskab til meningsfulde aktiviteter i naturen. Her sættes der fokus på:
  • opmærksomhedstræning med åndedræt og kropsbevidsthed
  • sanseøvelser, leg og bevægelse
  • fortællinger og betydningsfulde fællesskaber

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der ønsker redskaber til at inddrage naturen som en ressource i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne. Det kan være pga. alvorlig sygdom, stress, traumer, angst eller depression. Kurset sætter fokus på at styrke personens robusthed, egenomsorg og handlekompetence. Det kan være, at du:

 • arbejder med mennesker, der er ramt af en livskrise, stress eller psykiske problemer
 • hjælper borgere tilbage på arbejdsmarkedet efter en længerevarende sygemelding
 • beskæftiger dig med psykologisk rehabilitering og/eller
 • har fokus på mental sundhed

Kurset kræver ikke forhåndsviden om naturvejledning eller natur-assisteret terapi.

En del af undervisningen foregår i den omkringliggende natur, og der vil indgå fysiske aktiviteter. I opfordres derfor til at møde op i tøj og sko, som er anvendelige til dette. 

Simon Høegmark og Sigurd Hartvig har stor erfaring med at afvikle rehabiliteringstilbud i naturen, blandt andet afholder de igennem Svendborg Kommune et 10 ugers kursusforløb for mænd og kvinder med kronisk sygdom, stress, angst eller depression. Metoden og konceptet bygger på naturvejledning, evolutionspsykologi, opmærksomhedstræning, æstetik, bevægelse og sansning med kroppen. Forløbene har givet rigtig gode resultater, da det har hjulpet deltagerne til et bedre hverdagsliv, større livskvalitet og robusthed. Sammen underviser de også på Seminarer.dk's uddannelse i naturterapi.

Dagens undervisere

Simon-Hoegmark
Klik for at se
Sigurd-Hartvig
Klik for at se
Simon-Hoegmark
Simon Høegmark
naturvejleder
Simon Høegmark er naturvejleder og skriver på en ph.d. ved psykologisk institut på Syddansk Universitet om naturen som behandlingsform.
Sigurd-Hartvig
Sigurd Hartvig
uddannet lærer, personlig træner og åndedrætsterapeut
Han har mange års erfaring med mental og fysisk træning, herunder fokus på sansning, kropsbevidsthed og nærværsøvelser.
TID & STED:
Det sker:
Den 8. juni 2022 på Comwell Klarskovgaard, Korsør

Undervisning fra 09.00 til 16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050,- ekskl. moms.. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere under loyalitetsrabat.
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.

PRAKTISK
En del af undervisningen foregår i den omkringliggende natur, og der vil indgå fysiske aktiviteter. I opfordres derfor til at møde op i tøj og sko, som er anvendelige til dette.