Naturen som udviklingsrum for børn - Seminarer
Header_Natur børn
Information

Vælg venligst hold herunder:

Mulig rabat

Loyalitetsrabat (op til 10 %)
Maillisterabat (op til 10 %)
Prisekskl. moms
2.988 DKK
Børn & unge
Kursus

Naturen som udviklingsrum for børn

Lær at bruge naturen i det pædagogiske arbejde med børn med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder. I løbet af den interessante kursusdag opnår du bl.a.:

  • Viden om naturens positive indvirkning på børn
  • Kendskab til, hvordan motivation, selvkontrol og sanseintegration er nyttige redskaber til regulering af børns vågenhedsniveau
  • Inspiration til senso-motoriske lege, der møder børns behov for at få kontrol over egen krop og behovet for at kontrollere mængden af sanseinput fra omgivelserne

Sådan styrker du børns trivsel i naturen

Arbejder du med børn, som har adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder i indskoling eller dagtilbud? Eller har du med børn at gøre, som udvikler sig langsomt eller er forsinket i den motoriske og sproglige udvikling? Så er det måske nu, du skal inspireres til også at bruge dine stærke pædagogiske greb i naturen.

Forskning viser, at naturen har en positiv indvirkning på os fysisk, psykisk og socialt. Derfor er naturen et genialt lærings- og udviklingsrum, som vi bør udnytte langt mere i vores pædagogiske arbejde med børn.

I naturen er det nemmere at observere, stimulere og træne samtidig, ligesom vi gennem lege og aktiviteter lettere kan arbejde med nogle væsentlige lærings- og udviklingsmæssige områder hos det enkelte barn - uden at barnet føler sig forkert eller ”taget til side”. Det er f.eks. mere effektfuldt at træne børns fælles synkronisering og koncentrationsevne i naturen, fordi naturens rum i sig selv øger børnenes evne til at være stille sammen uden at forstyrre hinanden. Især har det vist sig, at børn med særlige udfordringer har speciel gavn af aktiviteter og lege i naturen.
Webgrafik_Natur børn4

Dagens indhold

På denne kursusdag deler ergoterapeut Pernille Hede ud af sine 11 års teoretiske og praktiske erfaringer i at bruge naturen som et optimalt lærings- og udviklingsrum. Dagen giver inspiration til, hvordan naturen kan bruges som et bevidst pædagogisk redskab til at styrke børns trivsel. Det handler om, at vi bliver endnu skarpere til præcis-stimulering af det enkelte barn, også selvom vi har mange andre børn at tage hensyn til. Vi får også lejlighed til at afprøve vores sansemotoriske teori-baggrund i praksis - både i relation til børns neurologiske udviklingstrin, og i forhold til, hvordan vi anvender dette konkret i naturen. Dette gøres på måder, der skaber plads til, at børn og voksne er sammen på nye måder og i forskellige tempi.
Webgrafik_Natur børn3

Målgruppe

Kurset har fokus på børn i alderen 1-8 år med forskellige sociale, emotionelle, kognitive og sansemotoriske udfordringer. Dvs. børn som f.eks. har det svært i relationer og overgange, børn med dejlig meget energi, som ”fylder meget”, og børn som vi voksne bruger ekstra meget tid på, men som ikke rykker sig så meget udviklingsmæssigt. Især disse børn synes at flytte sig hurtigere udviklingsmæssigt, når vi er bevidste om, hvordan vi bruger naturen som et betydningsfuldt udviklings-, samvær- og legerum.

Kurset henvender sig til pædagoger, skolelærere, institutionsledere, skoleledere, dagplejere, medhjælpere m.fl., som ønsker at afprøve, hvordan sansemotoriske teorier og lege-greb kan bruges på en ny måde i naturen, til at opnå styrket relationer og større trivsel.
maalgrp

Dagens udbytte

Introduktion til, hvorfor naturen er et genialt lærings- og udviklingsrum med afsæt i nyeste viden om naturens positive indflydelse på både voksne og børn
Kendskab til, hvordan motivation, selvkontrol, underholdning versus kedsommelighed samt sanseintegration er nyttige redskaber til regulering af børns vågenhedsniveau
Inspiration til nye konkrete senso-motoriske lege, der møder børns behov for at få kontrol over egen krop og behovet for at kontrollere mængden af sanseinput fra omgivelserne. Herunder får du mulighed for at afprøve, hvordan din egen bevidste ageren kan støtte barnet i at få den rette mænge til at regulere sig selv bedre.
Kendskab til strategier, der motiverer børn til at udføre hverdagsaktiviteter på en mere rolig måde, fremfor at acceptere en uhensigtsmæssig urokultur

Underviser

Pernille Hede
Klik for at se
Pernille Hede
Pernille Hede
ergoterapeut, master i rehabilitering, speciallæreruddannet og naturformidler
Pernille Hede har flere års erfaring i at bruge naturen som et behandlings-, lærings- og udviklingsrum. Resultaterne har været overraskende positive. Kombinationen af ro og natur giver gladere og mere koncentrerede børn, samtidig med at det kan forebygge højt sygefravær og dårligt arbejdsmiljø blandt personalet. Pernille Hede driver til dagligt virksomheden Stærk Trivsel, hvor hun arbejder med at øge læring og trivsel samt reducere stressniveauet hos både børn og voksne i institutioner og skoler. Træning i naturen spiller en central rolle i Stærk Trivsels virke, og gennem Pernille Hedes arbejde med at træne og lege i naturen, har hun udviklet det, som hendes kunder nu har døbt PernilleHede-metoden.

Praktisk information

Kurset afholdes på hhv. Comwell Sorø & Comwell Kongebrogaarden, Middelfart.
Formiddagens undervisning foregår indenfor, mens eftermiddagen tilbringes i naturen.
Medbring underlag til at sidde på udenfor.
Medbring tøj til vejret, som du nemt kan bevæge dig i – og holde varmen i, og som gerne må blive beskidt.
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen.
Comwell-Sorø
Comwell Sorø
Comwell-Kongebrogaarden-Middelfart
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart.
UDDYBET TID OG STED
Den 10. september 2020 på Comwell Sorø
Den 14. september 2020 på Comwell Kongebrogaarden, Middelfart.

Begge dage kl. 09.00-16.00

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Formiddagens undervisning foregår indenfor, mens eftermiddagen tilbringes i naturen. Medbring derfor:

Underlag til at sidde på udenfor.

Tøj til vejret, som du nemt kan bevæge dig i – og holde varmen i, og som gerne må blive beskidt.
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.