E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Autisme Spektrum Tilstande

 

autisme

Autisme Spektrum Tilstande

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

Fra kl. 09.00-16.00.

Styrk evnen til at kommunikere hos børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Autisme Spektrum Tilstande: Mød professor Jonathan Green, psykolog Ditte Rose Andersen og lektor Ulla Holck. Du får 1 tema med 3 perspektiver. 

Quick navigation


Jonathan Greens banebrydende forskningsresultater

Ny international forskning viser, at kommunikations – og interaktionstræning af forældre til autistiske børn mærkbart svækker graden af udviklingsforstyrrelsen. Interaktionstræningen er ikke en kur mod autisme, men har en signifikant effekt i forhold til, at børnene udviser mindre gentagelsespræget adfærd, bedre sociale færdigheder og styrkede kommunikative evner.

På denne konference kan du høre mere om Jonathan Greens forskningsstudie (PACT), som er afgørende for den fremtidige behandling af børn med autismespektrumtilstande.

Social og kommunikativ udvikling med Intensive Interaction


Tilgangen Intensive Interaction har været anvendt i Storbritannien gennem 30 år, men er ny i dansk sammenhæng. Tilgangens formål er udvikling af meningsfuld kommunikation og samspil hos mennesker med kommunikationshandicap. Dermed retter Intensive Interaction sig direkte mod kerneudfordringerne ved autisme: at kunne deltage i meningsfuld tovejskommunikation, indgå i en delt verden, udtrykke og forstå andres følelser samt at bruge og forstå alle de ikke-verbale dele af kommunikationen; blikkontakt, ansigtsudtryk, gestus, fysisk kontakt og stemme.

På konferencen fortæller Ditte Rose Andersen om, hvordan tilgangen skaber udvikling hos børn med autismespektrumtilstande.

Autisme – Musikalsk samspil mellem barn og voksen

Men også andre interventionsformer kan styrke udviklingspotentialet hos et barn med autismespektrumtilstande. En af dem er musikterapi. Ulla Holck viser, hvordan musikalske samspil kan fastholde opmærksomheden og fremme legende samspil.

Musikterapi bygger videre på anden viden om interaktionsfremmende interventioner, og forskningen viser, at musikterapi kan fremme en række grundlæggende sociale færdigheder – også hos børn i den svære ende af spektret. Desuden kan musikalske elementer med fordel anvendes af omsorgspersoner – uanset musikalsk baggrund.

KONFERENCENS FOREDRAGSHOLDERE

 

Jonathan Green

professor i børne- og ungdomspsykiatri på University of Manchester, og honorærkonsulentpsykiater på Royal Manchester Children’s Hospital. Bag sig har Jonathan Green mangeårig klinisk og forskningsmæssig baggrund i autismespektrumtilstande samt andre aspekter af social udvikling af børn. Derudover driver han klinisk en specialiseret social udviklingsklinik.

Jonathan Green indleder konferencen med at give dig:

  • En præsentation af forskningen Preschool Autism Communication Trial (PACT), som er det største internationale forskningsstudie i autismespektrumtilstande til dato
  • Indblik i forskningsresultaterne og viden om hvorfor interaktionstræningen medfører vedvarende reduktion af tunge symptomer på autismespektrumtilstande
  • Indblik i den positive virkning på børnenes sociale og kommunikative evner

Ditte Rose Andersen

cand.psych.aut. med speciale i autismespektrumtilstande, handicap og kommunikation. Ditte Rose Andersen er Intensive Interaction Institutes danske samarbejdspartner, og i 2014 stiftede hun Intensive Interaction Danmark. Derudover har hun privat psykologpraksis med særligt fokus på kommunikative handicap.

Ditte Rose Andersen giver dig:

  • Viden om forskningen bag tilgangen Intensive Interaction  
  • Indblik i de centrale principper for Intensive Interaction; herunder hvordan tilgangen styrker kontakt, gensidigt socialt samspil og udvikler barnets evne til at indgå i leg og dialog (både verbalt og nonverbalt)
  • Videoeksempler på udvikling gennem Intensive Interaction hen over en længere periode

Ulla Holck

kandidat i musikterapeut, ph.d. og lektor ved musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet. Dertil er hun leder af Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi og redaktør for Tidsskriftet Dansk Musikterapi. Ulla Holck forsker i tidlig musikalsk udvikling, specifikt i forhold til hvordan musikterapi kan fremme sociale og kommunikative evner hos børn med autismespektrumtilstande.

Ulla Holck afrunder dagen med:

  • Viden om musikalske træk i tidlige samspil, der kan forstærkes, så de fremmer legende samspil, interaktion og kommunikation
  • Præsentation af relevant forskning i musik og musikterapi ift. udvikling af sociale og kommunikative færdigheder hos børn med autismespektrumtilstande
  • Råd om hvordan du, med eller uden en musikalsk baggrund, kan inddrage musikalske elementer som fx puls og rytme i hverdagen for at hjælpe barnet til at indgå i sociale samspil

Målgruppe: Konferencen er for dig, der har daglig omgang med børn med autismespektrumtilstande og deres forældre. Du kan fx være pædagog, plejeforældre, terapeut, familievejleder, lærer, talepædagog, kontaktperson, psykolog, sundhedsplejerske, sygeplejerske, læge eller lignende.

Priser og rabatmuligheder


Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top