E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Funktionelle lidelser

 

Funktionelle lidelser

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

Bliv rustet til at imødekomme, håndtere og vejlede patienter/borgere med en funktionel lidelse.

6 procent af den danske befolkning, svarende til 300.000 danskere, lider af en funktionel lidelse. Op mod halvdelen er så hårdt belastet af deres fysiske symptomer, at det resulterer i nedsat livskvalitet, funktions – og arbejdsevne. Konsekvenserne er derfor store både fysisk, psykisk og socialt. Med den rette viden og redskaber kan du bidrage til, at patienterne/borgerne får et trygt forløb, den rette behandling og de bedste betingelser for at lykkedes med, at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Myter, misforståelser og manglende viden

Patienter/borgere med funktionelle lidelser er belastet af fysiske gener og symptomer, som ikke kan forklares ved en underliggende fysisk sygdom. Det har gjort funktionelle lidelser til et vanskeligt felt både for fagprofessionelle og patienter. Patienterne/borgerne føler sig typisk klemt, overset og kastet rundt i sundhedssystemet. Som fagprofessionel oplever du sikkert, at din traditionelle tilgang til dit arbejde udfordres på grund af patienternes/borgernes varierende og diffuse symptomer.
Der florerer et væld af myter og fordomme om funktionelle lidelser hos både patienter/borgere og fagprofessionelle. Som regel bunder det i misforståelser. På denne kursusdag giver speciallæge Lene Toscano og psykolog Lisbeth Frostholm dig et dybdegående kendskab til funktionelle lidelser og sygdomsopfattelse, som gør dig i stand til at imødekomme, håndtere og vejlede patienter/borgere med en funktionel lidelse.

Sammenhæng mellem krop og psyke

Funktionelle lidelser er en tilstand, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer optimalt. Nyere forskning viser, at krop og psyke hænger uløseligt sammen. Derfor er det afgørende, at du tænker denne symbiose ind i behandlingen eller arbejdet med patienter/borgere med en funktionel lidelse.

På kursusdagen får du desuden et indgående kendskab til sygdomsadfærd og sygdomsopfattelse, da forskning viser, at det er særligt vigtige faktorer hos patienter/borgere med funktionelle lidelser.

På dagen giver Lene Toscano og Lisbeth Frostholm fyldestgørende viden om sygdomsopfattelse og sygdomsadfærd.  

…. og ikke mindst giver de dig:

  • Et dybdegående kendskab til den nyeste forskning inden for funktionelle lidelser
  • Viden, som gør dig i stand til at genkende patienter/borgere med funktionelle lidelser samt viden om, hvordan du kan behandle dem ud fra et videnskabeligt og evidensbaseret grundlag
  • Kendskab til patienternes/borgernes sygdomsforståelse, sygdomsadfærd- og sygdomsmønster samt forskellige grader, niveauer og intensitet
  • Indblik i nye behandlingsformer, heriblandt internetbaseret behandling af helbredsangst
  • Viden om kroniske tilfælde samt udløsende og vedligeholdende mekanismer
  • Råd og redskaber, som du kan bruge i din hverdag, så du bliver i stand til at kunne håndtere og samtale med patienter/borgere, der er ramt af en funktionel lidelse

Frem for alt ruster dette kursus dig til at imødekomme, håndtere og vejlede patienter/borgere med en funktionel lidelse.

Dagens undervisere

Lene Toscano, speciallæge i Almen Medicin ved afdelingen for Funktionelle Lidelser og ansat som overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hun har et nært kendskab til både patienternes og de fagprofessionelles perspektiv, da hun gennem en længere årrække har arbejdet med patienter med langvarige og svære funktionelle lidelser. Derudover er Lene Toscano forfatter til bogen: Funktionelle lidelser – viden samtaler og sygehistorier (2015).

Lisbeth Frostholm, ledende psykolog og PhD. ved afdelingen for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital. Lisbeth Frostholm har stor erfaring med at undervise om funktionelle lidelser, sygdomsopfattelse og sygdomsadfærd. Derudover har hun et indgående kendskab til nyeste behandlingsformer, og indgår i øjeblikket i et forskningsprojekt omkring internetbaseret behandling af patienter med helbredsangst.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top