E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Leadership Pipeline

 

Leadership Pipeline

Den 3. september 2013 på Scandic Sydhavnen, København

Kl. 09.00-16.00

Forestil dig, at der i din organisation løber et rørsystem, hvori der flyder god ledelse ud til alle ledere og medarbejdere. Et rørsystem, der skaber en sammenhængende kæde af aktiviteter, rutiner og procedurer nøje rettet til dine behov som leder på dit lederniveau.
Og samtidig skaber en klar rød tråd mellem al jeres lederuddannelse, lederevaluering, leder-rekruttering samt lederprofiler. En sådan mulighed har vi fået med den offentlige Leadership Pipeline.

Leadership Pipeline-teorien har både fokus på, hvad god ledelse er på de forskellige leder-niveauer samt, hvordan du som leder kan udvikle effektive lederfærdigheder, arbejds-værdier og prioriteter, der matcher jobbets krav og muligheder. Mens private virksomheder orienterer sig mod skiftende markeder, må du som offentlig leder forholde dig til skiftende politiske kontekster samt øgede krav fra borgerne. Derfor kræver det også noget helt særligt at lykkes som offentlig leder.

Forskningen i den offentlige Leadership Pipeline viser, hvad der skal til for at lykkes på forskellige niveauer som offentlig leder. Og derudover sætter teorien nye standarder for, hvordan du og dine lederkollegaer kan videreudvikle jeres færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier, så det løfter hele organisationen. Således er Leadership Pipeline ikke endnu en teori på hylden, men et vigtigt strategisk værktøj for morgendagens offentlige praksis.

Leadership Pipeline giver:

  • Tilpasset ledelse til dit aktuelle ledelsesniveau og dine nuværende udfordringer og fokuspunkter
  • Styrket kvalitet af din daglige ledelse – også under store effektiviseringskrav fra politikerne og forventninger om flere og bedre ydelser fra borgerne
  • Styrket evne til at udvikle egne ledere af høj kvalitet uden at trække dem ud af drift til lange eksterne uddannelsesforløb – bl.a. ved at gøre dagligdagen til den vigtigste læringsramme
  • Mulighed for at omsætte al læring hurtigt og effektivt til værdi for hele organisationen – også medarbejderne
  • Mulighed for at styrke din ledelse ud fra Leadership Pipeline teoriens otte komponenter omkring offentlig ledelse
  • Lederudvikling, talentudvikling og organisationsudvikling på en og samme tid. Netop fordi den store fokus på udvikling af dig som leder også påvirker resten af organisationen positivt

Undervisere på Leadership Pipeline

København den 3. september 2013

Thorkild Molly Søholm, cand.psych. og cand.mag., studielektor i ledelse, organisatorisk læring og coaching ved Aalborg Universitet samt direktør hos LEAD A/S. Thorkild er desuden tidligere direktør og underdirektør hos Rambøll Management og ATTRACTOR og bl.a. forfatter til ’Leadership Pipeline i den offentlige sektor’ og ’Systemisk ledelse – teori og praksis ’.

Jakob Nørlem, MMD, stud. Ph.d. samt erfaren konsulent inden for arbejdet med Leadership Pipeline, strategisk HR og ledelse. Jakob forsker i, hvordan man bygger talentprogrammer, der skaber attraktive virksomhedskulturer samt forbinder strategi med HR- processerne. Jakob har desuden arbejdet med implementering af Leadership Pipeline hos Novo Nordisk.

Pris

Pris pr. deltager er kr. 2.657,-, der dækker materiale, morgenmad, frokost inkl. én vand og kaffe/te samt andre forfriskninger dagen igennem. Med nyhedsmail- og kollegarabat, jf. nedenfor, er pris pr. deltager kr. 2.126,-. Priserne er ekskl. moms.

Der gives 10 % personlig rabat (før moms) til deltagere, som senest på tilmeldingstidspunktet har tilmeldt sig vores nyhedsmail. Der kan yderligere opnås 10 % rabat på den samlede pris ved samtidig tilmelding af tre eller flere deltagere fra samme arbejdssted.

Gå til top