E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Ledelse af samskabelse

 

Ledelse af samskabelse

DENNE DAG ER AFHOLDT!

Er du interesseret i at deltage, hvis vi genudbyder dette tema? Så ring til os på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk. Så kontakter vi dig, hvis temaet genudbydes.

Leder af samskabelse – mestrer du din nye lederrolle?

Ledelse af samskabelse – mestrer du din nye lederrolle? 

Samskabelse kræver nye og ændrede ledelses- og samarbejdsfærdigheder af dig som leder. Du skal skabe nye tiltag sammen med interessenter på tværs af de traditionelle organisatoriske skel, og det er din opgave at få alle aktører til at arbejde sammen. Men hvad betyder det egentlig for dig i praksis, når du som kommunal leder indtager rollen som leder af samskabende processer? Hvordan undgår du at kvæle samarbejdet i styring? Hvordan forhindrer du, at samarbejdet ikke bliver skiftet ud til fordel for individuelle præstationer, når hverdagen først kører? Hvad kan du som leder gøre for at fremme et ligeværdigt samarbejde med borgerne?

Samskabelse – hvad, hvorfor og hvordan?

Overalt i den offentlige sektor er samskabelse på dagsordenen. Den store udfordring ligger i at undgå, at samskabelse bliver et mål i sig selv pakket ind i buzzwords frem for et effektivt middel til nytænkning og håndtering af opgaveløsning i den offentlige sektor. Din opgave er at mobilisere fælles ressourcer, da samskabelse handler om at skabe noget med borgerne – ikke for dem. Men hvad betyder det konkret for din hverdag som leder? Dette stiller professor Eva Sørensen skarpt på ved at give dig:

  • indgående viden om, hvad samskabelse er for et fænomen i en kontekst af offentlig styring og ledelse
  • indblik i, hvilke udfordringer, muligheder og gevinster der ligger i samskabelse for offentlige ledere og medarbejdere, og hvordan du konkret kan arbejde med samskabelse, og overvinde de barrierer du møder undervejs
  • hverdagsnære scenarier og cases som løsningsorienteret sætter fokus på hverdagens udfordringer af ledelse af samskabende processer

Succesfuld samskabelse starter hos dig!

Den største udfordring ligger internt i organisationen, og hos dig som leder. Derfor starter succesfuld samskabelse hos dig, men at lede et tværgående samarbejde er hverken nemt i offentlige organisationer eller mellem offentlige organisationer. Der er talrige barrierer som organisering i siloer, specialisering, modsatrettede incitamentsstrukturer og konfliktende lovgivninger. Derfor får du på dagens anden halvdel mulighed for at komme på workshop med proceskonsulent Per Bo Nørgaard Andersen, som giver dig:

  • konkret træning i at lede og samarbejde endnu bedre på tværs af sektorer, afdelinger, aktører, borgere og frivillige
  • indsigt i, hvordan din ledelsespraksis og ikke mindst ledelsesmæssige egenskaber bør udvikles, hvis du vil bidrage til mere sammenhængende ydelser og forløb for borgerne – også når borgerne inddrages i samskabende processer
  • viden om, hvilke kompetencer der fremmer ledelse og samarbejde både internt i organisationen, men også mellem organisationer og sektorer

Derudover får du viden om allerede afprøvede metoder og tilgange som kan bidrage til, at samarbejde på tværs kommer godt fra land og helt i mål.

Dagens undervisere

Eva Sørensen, cand.scient.pol., professor på RUC med forskningsområder indenfor offentlig organisation, styring og forvaltning med særligt afsæt i ledelse, innovation og samskabelse. Eva Sørensen er en stærk formidler, der brænder sikkert igennem, og som formår at nå ud til sine tilhører. Hun har stor erfaring med at undervise ledere på alle niveauer omkring samskabelse.

 

Per Bo Nørgaard Andersen, proceskonsulent, cand. mag. og master i Public Governance. Dertil stifter af PB Consult og markedschef i AS3 Transition. Han har 15 års erfaring med ledelse og organisationsudvikling i den offentlige sektor, og er drevet af en stor passion for at skabe god ledelse i det offentlige. Per Bo Nørgaard Andersen er medforfatter til bogen: På tværs- grænsekrydsende ledelse og samarbejde (2016).

For at workshoppen bliver mest muligt værdiskabende for dig bedes du inden din deltagelse iagttage, overveje og reflektere over dine ledelsesmæssige udfordringer og styrker i forhold til at lede på tværs af sektorer, afdelinger, aktører, borgere og frivillige.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.628,- for kunder på vores mailliste, og 2.920,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.
Priser-alm.

Se status for din arbejdsplads – klik her

Deltagerbevis

Du får deltagerbevis på dagen.

Gå til top