E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Når traumer sætter spor i barnet

 

traumer

Når traumer sætter spor i barnet

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Viden om og redskaber til arbejdet med flygtningebørn og unge

En barndom præget af flugt, frygt og savn til hjemlandet – det er virkeligheden for mange flygtningebørn i Danmark. En virkelighed som de lever med, og en virkelighed, du som fagprofessionel skal forholde dig til for at kunne hjælpe børnene videre i livet.   

I 2018 søgte ca. 3.500 personer asyl i Danmark – et tal, som er faldet siden 2015, hvor vi modtog ca. 10.500 flygtninge (kilde: Udlændinge- og integrationsministeriet). Men selvom antallet af flygtninge er faldende, er problematikken ikke dalende. Der er stadig mange børn og unge, som kæmper med både deres eget traume og/eller deres forældres traumer. Traumer, som bremser dem i at udleve en barndom præget af tryghed, nærvær og en blomstrende udvikling.  

Indhold

På temadagen underviser cand.psych. Mozhdeh Ghasemiyani. Du får den nyeste forskning i arbejdet med traumatiserede flygtningebørn og -unge samt deres familier. Viden om hvordan familiedynamikker påvirkes af familiesammenføring. Den mangeårige adskillelse, kan resultere i psykiske diagnoser og disharmoniske familiestrukturer som i sidste ende påvirker børnenes trivsel. Mozhdeh Ghasemiyani præsenterer dig yderligere for en interkulturel forståelse, som har til hensigt at skabe tryghed hos børnene, de unge og deres familier. Du får viden om, hvordan du bedst støtter op om børnene og de unges faglige og personlige udvikling, og hvordan du skaber en god dialog med familierne omkring deres barn. Hermed får du redskaber til at, styrke dit relationsarbejde med uledsagede flygtningebørn.

“Temadagen sætter også fokus på, hvordan du passer på dig selv i arbejdet med traumatiserede flygtningebørn og unge.”

Udbytte:

På dagen får du viden om:

  • den nyeste forskning inden for arbejdet med traumatiserede flygtningebørn  
  • hvornår, det ikke er traumer, der er på spil – forskning viser, at størstedelen af individer med flygtningebaggrund udvikler depression, angst og kompliceret sorg
  • hvordan adskillelsen før familiesammenføringen påvirker barnet følelsesmæssigt, socialt og tilknytningsmæssigt  

Indsigt i:

  • definitionen og forståelsen af æresrelaterede konflikter og social kontrol
  • inter-generational traume-vandring/sekundær traumatisering
  • traumekommunikation i familien og konsekvenserne heraf i forhold til barnets trivsel

Metoder og redskaber til:

  • at arbejde med traumatiserede flygtningebørn, -unge samt deres familier, og dermed opnåelse af en interkulturel forståelse  
  • at hjælpe flygtningebørn og unge med at regulere deres følelser, så de kan bevare fokus og håndtere deres vredesfølelse og/eller angst
  • hvordan du skaber en tillidsrelation med barnet, den unge og familien, så du støtter forældrene i at være forældre for deres børn  

Dagens underviser

Mozhdeh Ghasemiyani, psykolog fra bl.a. Johns Hopkins University, George Washington

University i USA og Oxford University i England. Efter endt uddannelse arbejdede hun for henholdsvis Kongressen i USA og det danske integrationsministerium, hvor hun rådgav om integration. Hun har de sidste 12 år arbejdet med flygtningebørn, traumeofre og uledsagede flygtningebørn både ude i de danske kommuner og gennem Læger Uden Grænser, hvor hun også debriefer og coacher læger og sygeplejersker, der har været eller er udsendt for organisationen. 

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top