E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Selvmordsadfærd hos børn og unge

 

Selvmordsadfærd hos børn og unge

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Styrk dit kendskab til den psykologiske forståelse af selvmordsadfærd hos børn og unge.

Selvmordsadfærd hos børn og unge – Fra selvmordsrisikovurdering til håndtering af selvmordsadfærd

Når døden kan virke som den eneste udvej

Det er desværre en kendsgerning, at antallet af børn og unge med selvmordstanker og selvmordsforsøg er stort. For nogle unge kan døden virke som den eneste udvej på altoverskyggende problemer. Det gælder både unge med psykiske lidelser og de unge, som har ondt i livet pga. akkumulerede belastninger som eksempelvis skilsmisse, mobning, socialt og fagligt pres. Selvmord er et følsomt emne, og netop derfor er det afgørende, at du som fagprofessionel har indsigt i, hvordan du foretager en risikovurdering og hjælper de unge på vej til at generobre livet. Men hvordan? Det vil psykolog Kim Juul Larsen gøre dig meget klogere på i løbet af denne kursusdag.

Opkvalificér dine kompetencer til mødet med børn og unge med selvmordsadfærd!

En grundlæggende forudsætning for at lykkes med at hjælpe de selvmordstruede unge er, at du som fagprofessionel er i stand til at vurdere selvmordsfare på en systematisk og hensigtsmæssig måde. I mødet med den unge kan det være en krævende udfordring at forudsige, forebygge og håndtere selvmordsadfærd. Men det er netop din evne til at vurdere risikoen for selvmord, der øger sikkerheden og ikke mindst kvaliteten af rettidig hjælp og målrettet tilbud.

Få træning i selvmordsrisikovurdering og håndtering af selvmordsadfærd

Med dette kursus bliver du trænet i selvmordsrisikovurdering. Du får også styrket dit kendskab til den psykologiske forståelse og håndtering af selvskadende adfærd, selvmordshandlinger, akkumulerede risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. En selvmordsrisikovurdering bygger på viden om både risikofaktorer og faktorer, som beskytter mod selvmordsadfærd, og som kan nedtone risikoen samt den hjælp der skal tilbydes.  

Balancerende på klippeafsats til fast grund under fødderne

Med udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi kommer du til at arbejde med, hvordan det er muligt at engagere og motivere den unge med selvmordsadfærd ind i en ændringsorienteret behandling. Derudover kommer du til at arbejde med håndtering af dysfunktionel adfærd og specifikke interventioner med fokus på affektregulering.

Kurset vil øge din viden og kompetencer i:

  • Den psykologiske forståelse af børn og unges selvmordsadfærd og teoretiske grundlag for selvmordsrisikovurdering, herunder forholdet mellem risiko og beskyttelse
  • At identificere den selvmordstruede unge gennem interview
  • At vurdere risikoen for selvmordsadfærd gennem cases og træning af selvmordsrisikovurdering
  • At samtale og vejlede forældre samt pårørende om den unges selvmordstanker og adfærd
  • At håndtere risikoen og dermed øge sikkerheden gennem specifikke og målrettede interventioner med særlig fokus på affektregulering
  • At øge din opmærksomhed på det støttende og ledsagende princip mellem sektorer og afdelinger i kommunalt regi

Målgruppe: Denne kursusdag henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge og deres pårørende. Du er fx fagprofessionel på en døgninstitution, pædagog, lærer, skolepsykolog, sundhedsplejersker, familiebehandler, sagsbehandler eller lignende.

Dagens underviser:

Kim Juul Larsen, Cand.psyk., Aut. Specialist i klinisk børnepsykologi, Leder i Sundhed og Forebyggelse i Odense kommune og tidligere centerleder ved Center for selvmordsforebyggelse, Børne-og ungdomspsykiatrien Odense og psykiatrien Region Syddanmark. Kim Juul Larsen er en erfaren behandler med mange års erfaring i projektledelse og forskning indenfor selvmordsforebyggelse i forhold til børn og unge.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

 

Gå til top