Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst - Uddannelse hos Seminarer.dk
sanseintegrationsvejleder
Børn & unge
Kursus

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder!

Med uddannelsen til Sanseintegrationsvejleder opnår du bl.a.:

 • Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden
 • Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse
 • Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet
 • Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag
 • Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

OBS: Hold 1 er nu udsolgt. Skriv til os på [email protected], hvis du vil på venteliste.

Bliv Sanseintegrationsvejleder med denne mini-uddannelse

Kropslig uro, selektiv spisning, behov for at “dimse” med ting, højt støjniveau, selvskade, skolevægring og social isolation er blandt de mange forskelligartede udtryk, der ses hos mennesker med sensoriske forstyrrelser. Disse strategier kan forstås som udtryk for mere eller mindre hensigtsmæssige måder at opnå en øget grad af ligevægt i forhold til de voldsomme mængder sanseindtryk, der opstår hvert eneste sekund. 

Mange mennesker med psykiatriske problemstillinger, heriblandt udviklingsforstyrrelser, stressbelastning og angstproblematikker, oplever sensoriske forstyrrelser. Dette kan for den enkelte give et utrygt billede af omgivelser og egen krop og dermed danne grundlag for øget stressniveau og spænde ben for trivsel og udvikling.  

Det er derfor givtigt, at man som professionel i pædagogisk kontekst har en overordnet sensorisk forståelse af de enkelte sanser og nervesystemet generelt som afsæt for tilrettelæggelse af hensigtsmæssige interventioner. Dette med sigte på at opnå øget sensorisk balance og regulering af arousal og dermed danne grundlag for bedre generel læringsparathed og trivsel, herunder kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt.

Med denne mini-uddannelse opnår du viden og kompetencer til at skabe en individuel sensorisk forståelse og, på baggrund af denne, tilrettelægge bæredygtige interventionsprocesser for den enkelte ud fra viden om bl.a. nervesystemet og sanseintegration, samt principperne bag sanseprofiler. Mini-uddannelsen bidrager derudover til at skærpe den faglige opmærksomhed på, hvornår der er behov for yderligere tiltag som fx udredning og behandling ud fra Sensory Profile, og den klæder dig på til understøtte sådanne tiltag i det videre pædagogiske arbejde og assistere autoriseret terapeuter som er specialiseret i Sanseintegration. Uddannelsen giver dig ikke kompetencer til at udføre testning med Sensory Profile. 

Dagens indhold & udbytte

På denne praksisnære uddannelse arbejder vi med, hvordan vi med struktureret indsamling af informationer kan opnå sensorisk forståelse af den enkelte og, på baggrund af denne, tilrettelægge relevante og bæredygtige interventioner i den pædagogiske kontekst. Derudover får du kompetencer til at forstå og understøtte arbejdet med Sensory Profile i den pædagogiske hverdag.  

Udover fælles sprog, forståelse og syn på sanseintegration hos både voksne og børn kan interventionen bestå af strategiudvikling med henblik på justering af sensoriske stimuli ved at øge eller dæmpe sensorisk input, kropslige øvelser, åndedrætsøvelser, massage m.m. 

Der vil således være mulighed for at tilegne sig kompetencer og konkrete værktøjer i både den undersøgende, analytiske og intervenerende del. Med afsæt i teori om bl.a. sanseintegration hos børn og voksne, nervesystemet, signalstoffer, co-regulering m.m. får du som deltager et godt fundament for efterfølgende at kunne beskrive sensoriske udfordringer samt tilrettelægge hensigtsmæssige og bæredygtige interventioner i den pædagogiske kontekst.  

På uddannelsen bliver du præsenteret for viden om: 

 • Hjernens opbygning
 • Det autonome nervesystem
 • Nervesystemets modning
 • Arousal-niveau
 • Spejlneuroner
 • Signalstoffer
 • Toksisk stress
 • Selvstimulering og selvskade
 • Polyvagalteori
 • Introduktion til sanseprofiler
 • Sensorisk forståelse
 • Sanseforstyrrelse
 • Sanseintegration hos børn
 • Sanseintegration hos voksne
 • Aktivitetsanalyser
 • Aktivitets- og strategiudvikling
 • Sensorisk diæt
 • Den professionelles ansvar i relation til de sensoriske omgivelser

Efter uddannelsen har du: 

 • Kompetencer til at danne en sensorisk forståelse af børn, unge og voksne på individuelt niveau
 • Teoretisk og praktisk forståelse til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden
 • Konkrete metoder til at undersøge den sensoriske forståelse, nervesystemets aktivitetsgrad og amygdalasensitivitet
 • Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag
 • Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte
 • Kompetencer til at sætte det sensoriske arbejde i spil den pædagogiske kontekst

Mini-uddannelsen erstatter ikke fysio- eller ergoterapeutisk indsats, og giver dig ligeledes ikke kompetencer til at lave Sensory Profile, da dette forudsætter, at du er uddannet psykolog, fysio- eller ergoterapeut for Adolescent/adult. For SP-2 til børn forudsætter det, at du er uddannet audiologopæd, aut. psykolog, læge, ergo- eller fysioterapeut, tale-høre-lærer eller logopæd.

Målgruppen 

Alle indenfor den pædagogiske praksis, der arbejder med børn, unge og voksne med en udviklingsforstyrrelse.

Hvad er en sanseprofil?
En sanseprofil - hvad er det? Man kan se sanserne som hjernens brændstof, som medvirker til at regulere vores arousal-niveau. Vores syv sanser giver os informationer fra omverdenen og egen krop, og ud fra disse informationer integreres et samlet indtryk af, hvad opmærksomheden skal henledes på. Sanserne er vores hurtigste og mest umiddelbare måde at registrere farer på og dermed regulere vores alarmberedskab afhængig af den pågældende situation. Derfor har sanserne væsentlig og grundlæggende indflydelse på evnen til at være afslappet, fokuseret, nærværende og opmærksom på de rigtige tidspunkter og i passende grad.

Sanseprofilen giver et billede af, hvordan sanseindtryk registreres og bearbejdes, samt hvordan den enkeltes handlinger relaterer sig hertil. Du kan derfor med en grundigt udarbejdet sanseprofil tilrettelægge den rette indsats for det enkelte individ. 
Hvad er sanseforstyrrelser?
Sanseforstyrrelser er udfordringer på sorterings- og moduleringsevnen og kommer oftest til udtryk i forbindelse med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autismespektruktrumforstyrrelser samt angst, PTSD, psykisk sårbarhed og øget stressniveau m.m., hvor sanseindtryk enten registreres hurtigere og kraftigere, eller langsommere og svagere end ellers.
Konsekvenserne af et over- eller understimuleret sensorisk system er ofte, at borgeren udvikler strategier for at imødekomme de sensoriske behov. Det kommer til udtryk igennem undvigende handlinger, der hos børn eksempelvis viser sig gennem selektiv spisning, valg af rolige lege, uforklarlige “nedsmeltninger”, afværgende eller søgende reaktioner i forhold til berøring og kram, motorisk uro, selvskadende adfærd m.m.

I ungdoms- og voksenlivet kan de undvigende handlinger bl.a. komme til udtryk ved skolevægring, sygedage, udeblivelse fra aftaler og sammenkomster, mens der ved lav arousal og sansesult eksempelvis kan ses konstant rastløshed, motorisk uro, behov for ekstrem fysisk aktivitet eller manglende drive, øget træthed, nedsat fokus m.m.
ICD-11
Ifølge det nyeste klassifikationssystem ICD-11, som afløser det nuværende ICD-10, er livslange sensoriske forstyrrelser en del af diagnosebeskrivelsen for autismespektrumforstyrrelser ved enten at opleve over- eller understimulering af de individuelle sanser.
slider-arrow
slider-arrow

Dagens underviser

Oliver Laage
Oliver Laage
fysioterapeut, ejer af Oliver Laage - Fysioterapi og Sanseintegration, underviser og foredragsholder
Han har specialiseret sig inden for børn, unge og voksne med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, angst, depression, psykose, stress m.m. Gennem sin tilknytning til bl.a. STU-, bosted- og mentorafdeling har han stor erfaring med at arbejde med netop sanseintegration hos mennesker med udfordringer. Gennem sit arbejde på PPR-området har han desuden erfaring med at hjælpe børn og deres familier med at styrke de hensigtsmæssige sensoriske strategier i hverdagen.
TID & STED:
Hold 1:
Den 5.-7. september 2022 og den 6. oktober 2022 på Scandic Bygholm Park, Horsens

UNDERVISNING:
Dag 1, 2 og 3: undervisning fra kl. 09.00-16.00
Dag 4 (opfølgningsdag): undervisning fra kl. 09.00-14.30
PRIS
Denne mini-uddannelse til Sanseintegrationsvejleder har en samlet varighed på 4 dage: 14.696 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning på enkeltværelser på de sammenhængende dage. Opfølgningsdagen er inkl. morgenmad og frokost.

Hvis du ikke ønsker overnatning, vil prisen være 13.696 kr. ekskl. moms. Kontakt os, hvis du ønsker at blive tilmeldt uden overnatning.

PRAKTISK
Det er en praksisnær uddannelse, så den vil været præget af øvelser, og vi anbefaler derfor at tage praktisk tøj på.

HOLDSTØRRELSE
Der er plads til max. 30 deltagere på holdet.

DELTAGERBEVIS
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på mini-uddannelsen, får et deltagerbevis på dagen.