Online seminar med professor Atle Dyregrov - Seminarer
atle-dyregrov-sorg-seminarer
Digital læring
Kursus

Online seminar med professor Atle Dyregrov

Unikt online seminar med professor, Atle Dyregrov! Få kompetencer til at støtte og forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge med dette online seminar, som løber fra kl. 9-16 den 14. december 2020. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og Atle Dyregrov bidrager bl.a. med:

  • Viden om, hvordan hhv. en naturlig og en kompliceret sorgproces forløber, og hvordan det viser sig hos børn og unge
  • Viden om, hvilke konsekvenser en naturlig og en kompliceret sorg har for børn og unges udvikling, indlæring og relationer
  • Redskaber til, hvordan du som fagprofessionel kan være med til at hjælpe barnet eller den unge igennem sorgprocessen
  • Redskaber til, hvordan du kan forebygge en kompliceret sorgreaktion

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Giv sorgen plads

Børn og unges tab af forældre, søskende, venner eller andre nærtstående kan kaste skygger ind i barnets liv med risiko for konsekvenser, der rækker langt ind i barnets voksenliv. Et tab, der påvirker barnets hjemmesituation, skolegang og øvrige sociale kontakt. For de fleste dæmper den sønderlemmende sorg, og heraf afledte reaktioner sig naturligt over tid, men hos andre udvikler sorgen sig til mere komplicerede reaktioner, hvor professionel hjælp er nødvendig.

Sorg er en tilstand, der er svær at håndtere

Som professionel omsorgsgiver er det vigtigt, at du i dit relationsarbejde med børn og unge har viden om både naturlige og komplicerede sorgforløb, og hvordan du adskiller disse. Det har stor værdi, at du hjælper barnet til at finde en balance mellem at gå ind i tabet i samtale og handling og samtidig har fokus på at støtte barnet i at tage pauser fra sorgen. Disse indsatser er med til at forebygge, at sorgreaktionerne bliver ved og ender med at sætte sig som komplicerede reaktioner, der i værste fald kan påvirke barnets livskvalitet, udvikling, indlæring og relationer.

Kompetenceudvikling er nødvendig

Tvivl og usikkerhed må ikke være en barriere for at skabe et trygt rum for børn og unge, der mister. Med den rette viden og konkrete redskaber kan du være blandt de centrale støttepersoner for efterladte børn og unge. Og det er derfor af uvurderlig betydning, at du får viden om, hvordan naturlig og kompliceret sorg kommer til udtryk, og hvordan du adskiller disse to processer, samt hvordan du kan være med til at støtte barnet igennem sorgprocessen.

 

Seminarets indhold

Dagens ekspert, professor og specialist i klinisk psykologi, Atle Dyregrov, beriger dig med viden om:

  • hvordan hhv. en naturlig og en kompliceret sorgproces forløber, og hvordan det viser sig hos børn og unge
  • hvordan du adskiller en naturlig sorg fra en kompliceret sorg
  • hvilke konsekvenser en naturlig og en kompliceret sorg har for børn og unges udvikling, indlæring og relationer

Derudover klæder Atle Dyregrov dig på med redskaber til:

  • hvordan du som fagprofessionel kan være med til at hjælpe barnet eller den unge igennem sorgprocessen
  • hvordan du kan støtte og dermed forebygge en kompliceret sorgreaktion
  • hvad I som f.eks. institution og skole specifikt kan gøre, herunder konkrete redskaber, der kan tages i anvendelse med det samme

Dette online seminar indeholder en solid blanding af teoretiske oplæg, cases og redskaber til den praksisnære tilgang. 

Seminarets ekspert:

Atle-dyregrov
Klik for at se
Atle-dyregrov
Atle Dyregrov
professor og specialist i klinisk psykologi og arbejder ved Klinik for krisepsykologi i Bergen
Hans fag- og forskningsområde er opfølgning af børn og familier, som mister en nærtstående, samt katastrofepsykologi. Han har bl.a. skrevet bøgerne, ”Mestring af sorg” (2018), ”Sorg hos børn” (2. udgave 2007), ”Børn og traumer” (2. udgave 2011) og ”Katastrofepsykologi” (3. udgave 2018). I 2014 blev Atle Dyregrov udnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sit arbejde på området.

Atle Dyregrov gennemfører undervisningen på et let forståeligt norsk.
TID & STED:
Den 14. december 2020, live via Teams, kl. 09.00 – 16.00

Før start vil du modtage en mail med direkte link til seminaret. Du bestemmer selv om du vil deltage via computer, mobil eller tablet.

Vær opmærksom på, at det kræver internetadgang at deltage på dette online seminar, da det bliver sendt direkte fra Norge.
PRIS
Prisen er 2.000 kr. ekskl. moms.

DELTAGERBEVIS
Du får bevis for deltagelse i seminaret efterfølgende.