Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser - Seminarer
Alkoholskader
Børn & unge
Kursus

Giv børn og unge med medfødte alkoholskader de bedst mulige udviklingsbetingelser

Møder du i dit arbejde børn med medfødte alkoholskader? Så har vi et kursus, der klæder dig godt på til at kunne møde og støtte børnene, så de får de bedst mulige livsbetingelser.

På kurset bliver du undervist af børnepsykolog, Helle Kjærgård, og ergoterapeut, Connie Nissen, og de giver dig bl.a. indgående viden om:

 • Hvordan alkohol påvirker fostret
 • Det nyfødte barn og dets sanser
 • Konsekvenser ift. den kognitive udvikling, herunder ligheder med autisme og ADHD
 • Miljøets betydning for udviklingen og vigtigheden af stabile ydre omgivelser
 • Sanseintegration
 • Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Medfødte alkoholskader - en livslang udfordring

Det er desværre en kendsgerning, at tusindvis af danske børn er født med livsvarige skader forårsaget af moderens alkoholindtag under graviditeten. Det er ligeledes en realitet, at børn med medfødte alkoholskader er et underbelyst område. Det er dog af afgørende betydning, at vi hjælper disse børn. En betragtelig del af børnene lever nemlig med mangelfulde diagnoser, og det betyder, at børnene ikke får den rette støtte og hjælp, og dermed forringes deres livsbetingelser. Med den rette opmærksomhed, viden og redskaber har du dog som fagprofessionel mulighed for at bidrage til, at børnene får de bedst mulige betingelser i et liv præget af udfordringer.

Alkoholdskade: Permanente og komplekse følger

Medfødte alkoholskader dækker over et bredt spektrum fra mindre skader til svære multihandicaps. Uanset graden af skader, synlige eller usynlige følgevirkninger, så er fællesnævneren for disse børn, at barnets hjerne er blevet forstyrret af moderens alkoholforbrug under graviditeten. Alkohol er uden sammenligning det farligste rusmiddel, fordi det påvirker barnets hjerneudvikling. Afhængig af moderens alkoholvaner på forskellige tidspunkter i graviditeten, ses meget forskelligartede følger fra fysiske karakteristika til ADHD lignende adfærd.

Sensitive sanser

Men et af de områder, hvor børn med medfødte alkoholskader typisk bliver udfordret, er på deres evne til at bearbejde sansestimuli. Børnene og de unge har ofte regulerings- og sanseintegrationsproblemer, og det er ikke noget, de vokser fra. Derfor er det afgørende, at du som fagprofessionel forstår og støtter børnene med deres nedsatte evne til at foretage tilstrækkelig sensorisk bearbejdning. Desuden er det vigtigt, at børnene bliver mødt med realistiske og relevante motoriske krav, når deres motoriske udvikling ofte er forsinket. For at børn med medfødte alkoholskader har forudsætninger for at få en så optimal udvikling som muligt, er det essentielt, at du som fagprofessionel er i stand til at møde, udfordre og støtte børnene og de unges egen personlige indre neurologiske udvikling.

Opkvalificér din viden og støttetiltag - og bidrag til bedre livsbetingelser

Denne kursusdag bidrager særligt til, at du får opkvalificeret viden om de udfordringer, børn med medfødte alkoholskader møder i livet. Dagen bidrager desuden til, at du får kendskab til praktiske og pædagogiske tiltag, som du kan inddrage i hverdagens samspil med børn, der har alkoholrelaterede skader.

Dagens udbytte - Børneneuropsykolog, Helle Kjærgård, indleder dagen med at give dig indgående viden om:

 • Alkohols påvirkning af fostret
 • FAS og FASD - de diagnostiske kategorier
 • Det nyfødte og spæde barn og dets sanser
 • Konsekvenser i forhold til den kognitive udvikling, herunder ligheder med ADHD, autisme og andre gennemgribende udviklingsudfordringer
 • Hvad vi kan gøre samt betydningen af tidlig målrettet langvarig indsats

På dagens anden halvdel giver Connie Nissen, ergoterapeut for børn og unge, dig et pædagogisk og praksisorienteret perspektiv på forhold i børnenes hverdag, med særligt fokus på:

 • Miljøets betydning og væsentligheden ved stabile ydre omgivelser
 • Sanseintegration og børnenes lave sensoriske tolerancetærskler
 • Arousalregulering
 • Vigtigheden af at skabe trygge samspil med børnene
 • Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde med disse børn og unge

Dagens undervisere

Connie Nissen
Klik for at se
Helle Kjærgård
Klik for at se
Connie Nissen
Connie Nissen
privatpraktiserende børneergoterapeut
Siden 1990 har Connie Nissen arbejdet med børn med sensoriske forstyrrelser og motoriske vanskeligheder. Hun har undersøgt og behandlet børn og unge i alderen fra få måneder til 17 år – nogle med specifikke og afgrænsede vanskeligheder, andre med større og gennemgribende problemstillinger. I alle årene har Connie Nissen haft stor glæde af at være en del af samarbejdet omkring børnene i det tværfaglige arbejde med forældre og personale fra børnenes dag- og døgninstitutioner. Desuden er Connie Nissen certificeret Theraplay terapeut.
Helle Kjærgård
Helle Kjærgård
cand.psych. og specialist i klinisk børneneuropsykologi, konsulent og forfatter
Helle Kjærgård har arbejdet i kommuner, specialinstitutioner, amter og regioner, og har derigennem mere end 30 års erfaring i arbejdet med børn og unge med særlige vanskeligheder. Dertil er Helle Kjærgård tidligere leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Fredericia Kommune, og arbejder som konsulent på Vejlefjord børneneurocenter og er VISO specialist. Helle Kjærgård har både uddannet, undervist og superviseret fagfolk på flere niveauer.
TID & STED:
Vælg mellem:
Den 3. juni 2021 på Scandic Kolding
Den 16. juni 2021 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 2.988, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat allerede ved første tilmelding.