Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven - Seminarer
vagusnerven
Sundhed
Kursus

Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven

Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Når du arbejder med mennesker, bliver du derfor også påvirket af, hvordan de har det i deres nervesystem. På denne kursusdag får du viden om, hvordan du beroliger og skaber balance i dit autonome nervesystem, bl.a. gennem stimulering af vagusnerven. Dagen byder også på konkrete øvelser.

Kursets fokuspunkter er bl.a.:

 • Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring
 • Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler – og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser
 • Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed
 • Hvordan du kan blive mere bevidst om dine indre fysiologiske tilstande. Du får eksempler på redskaber og strategier, du kan benytte dig af for at
  regulere dig selv forud for dit møde med barnet/eleven/klienten/borgeren mv.

OBS: Første kursus udsolgt i Kolding. Nyt kursus tilføjet d. 23. maj på Scandic Kolding.

Pas på dig selv – et uroligt og stresset nervesystem ”smitter”!

Vores nervesystem er socialt, og vi påvirker hinanden med vores følelser og adfærd. Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Vi påvirkes af, hvordan de mennesker, vi gør en pædagogisk, plejemæssig eller terapeutisk indsats for, har det i deres nervesystem, og hvordan de kommunikerer deres udfordringer og behov. Bliver vi ofte mødt med f.eks. stress, frustrationer, vrede eller tristhed, vil dette meget let forplante sig i vores eget nervesystem.

Når vores nervesystem er overbelastet, kan det påvirke vores evne til socialt at afstemme vores kontakt og samspil, så andre føler sig trygge og sikre i vores selskab. Det betyder, at det kan gå hårdt ud over vores sociale overskud og nærvær. Vi professionelle risikerer også at ”smitte” vores omgivelser med vores egen indre uro og anspændthed; både på arbejdet og i vores privatliv.

Det er derfor vigtigt, at vi passer på os selv – og bliver bedre til at aflæse vores indre fysiologiske tilstande og regulere nervesystemet til ro og balance. Vi kan reducere stressbelastningen i vores nervesystem ved at blive klogere på, hvordan vores egne 8 sansesystemer fungerer med hensyn til sansemæssige tolerancetærskler og behov – men også ved at lære let anvendelige metoder til stimulation af vagusnerven, som kan nedregulere, berolige og forberede os til næste opgave - også de svære.

Dagens indhold

Et velfungerende og balanceret nervesystem er af stor betydning for vores sundhed, trivsel, adfærd og interaktion med andre. Men hvordan opnår vi dette? På denne kursusdag sætter ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg fokus på, hvordan vi beroliger og skaber bedre balance i vores autonome nervesystem gennem øget bevidsthed om vores sanseprofiler og gennem stimulering af vagusnerven. På dagen får du indgående viden om emnet - men også helt konkrete øvelser og eksempler på metoder til regulering af det autonome nervesystem.

Dagens fokuspunkter

 • Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring
 • Større indsigt i og bevidsthed om vores egen sensoriske profil i form af sensoriske behov og tolerancetærskler, så vi kan passe bedre på os selv
 • Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler- og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser. Der tages afsæt i ergoterapeut Winnie Dunns research om individualitet i sensorisk bearbejdning
 • Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed
 • Hvordan vi som professionelle kan blive mere bevidste om vore egne indre fysiologiske tilstande. Der gives eksempler på redskaber og strategier, som vi kan benytte os af, for at regulere os selv forud for vores møde med barnet, eleven, klienten, patienten, beboeren eller borgeren

Målgruppe: 
Kurset er for dig, der yder en professionel indsats for børn, unge, voksne eller ældre med udviklingsforstyrrelser og/eller særlige behov, og som derfor er i risiko for en øget stressbelastning.

Dagens underviser

Ingelis-Arnsbjerg
Ingelis Arnsbjerg
privatpraktiserende ergoterapeut med autorisation i Danmark og i USA
Ingelis Arnsbjerg er på 23. år indehaver af virksomheden Sans og Samling, hvor hun tilbyder undersøgelse af børn, unge og voksne med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, hvorefter hun tilrettelægger den bedst egnede interventionsplan i tæt samarbejde med klienter og deres omsorgspersoner. Ingelis Arnsbjerg har specialiseret sig i sanseintegration og sensorisk bearbejdning, og har mange års erfaringer gennem ansættelser på børnehospitaler, specialskoler/børnehaver i Danmark og i USA. Hun har oversat Sensory Processing Measure (SPM) for skolebørn og Sensory Processing Measure for førskolebørn (SPM-P) som er undersøgelsesredskaber til belysning af børns sensoriske bearbejdning i barnets hjemmemiljø samt skole- og daginstitutions-miljø. Ingelis Arnsbjerg har i USA gennemgået en instruktøruddannelse i den udviklingsfremmende lydterapeutiske metode Integrated Listening Systems (iLs) og certificerer andre fagprofessionelle i at kunne anvende metoden. Ingelis Arnsbjerg har siden 2015 været Formand for bestyrelsen i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge– et fagligt forum under Ergoterapeutforeningen.
TID & STED:
Det sker:
Den 28. februar 2022 på Scandic Kolding (udsolgt)
Den 21. marts 2022 på Scandic Hvidovre
Den 23. maj 2022 på Scandic Kolding


Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.050, - ekskl. moms.  Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum. 

Mulig rabat:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat. Læs mere her

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.