E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / 2-årig Uddannelse i Kognitiv Terapi

 

uddannelse i kognitiv terapi

2-årig Uddannelse i Kognitiv Terapi

Modul 1 – 3 dage – den 24.-25.-26. marts 2020
Modul 2 – 3 dage – den 13.-14.-15. maj 2020
Modul 3 – 2 dage – den 15.-16. september 2020
Modul 4 – 2 dage – den 20.-21. oktober 2020
Modul 5 – 2 dage – den 19.-20. januar 2021
Modul 6 – 2 dage – den 20.-21. april 2021
Modul 7 – 2 dage – den 21.-22. september 2021
Modul 8 – 2 dage – den 18.-19. januar 2022
Modul 9 – 2 dage – den 15.-16. marts 2022

Mødecenter Fabrikken Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C, kl. 9-16 (uden overnatning)

Nyt arrangementside kommer snart. Vil du allerede nu skrive dig op, så skriv til os på seminarer@seminarer.dk

Efter lang tids efterspørgsel kan vi endelig præsentere vores 2-årige uddannelse i kognitiv terapi.


Den 2-årige uddannelse i kognitiv terapi er udviklet i samarbejde mellem psykolog Anne Dorthe Hasholt og Seminarer.dk som består af 20 dages undervisning og 30 timers supervision og er rettet mod dig, der ønsker at gå mere i dybden med den kognitive metode samt kunne bringe denne viden i spil både fagligt og personligt.

Se også artikel om kognitiv adfærdsterapi

Se også artikel om uddannelsens opbygning med underviser Anne Dorthe Hasholt

Se også Q&A om uddannelsen med Anne Dorthe Hasholt

Kognitiv terapi er en evidensbaseret terapeutisk metode, der gennem et halvt århundrede har vist sig særdeles anvendelig i forhold til en lang række følelsesmæssige lidelser, hvor den kognitive metode kan medvirke til øget trivsel og livsudfoldelse hos borgeren.

Omdrejningspunktet i denne terapiform er sammenhængen mellem menneskets tanker (kognitioner) og adfærd. Gennem anvendelse af teoretiske og skematiske modeller udvikles borgerens indsigt og refleksion i forhold til egne uhensigtsmæssige kognitive mønstre, som et grundlag for at skabe adfærdsændring.

På uddannelsen opnår du indsigt i den kognitiv terapi som metode og bliver i stand til at anvende de konkrete redskaber terapeutisk.

Teorien kobles kontinuerligt til praksis og konkrete færdigheder trænes både gennem øvelser og supervision.

Du kan læse om uddannelsens 9 moduler lige her (PDF)

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er for dig, der arbejder med den menneskelige udvikling personligt og fagligt

eksempelvis inden for det sociale og pædagogiske arbejde, og som ønsker at opnå indsigt i den kognitive tilgang og metoder.

Har du tidligere deltaget på Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi & Metode hos Seminarer.dk, vil denne uddannelse give en dybere indsigt i den kognitive teori og i øget omfang udfolde den kognitive tilgangs anvendelsesmuligheder i praksis.

Uddannelsen er således lige relevant om du tidligere har deltaget i uddannelsesforløb i den kognitive metode eller ej.

Sådan deltager du på informationsmødet:

D. 4. december 2018, fra kl. 16.00 til 17.00, afholder vi et gratis informationsmøde omkring denne uddannelse. Du kan deltage fysisk på Trinity Hotel & Konference eller som webinar.

Du kan tilmelde dig informationsmødet lige her!

Få dage før webinarets afholdelse modtager du en email med informationer om, hvordan du deltager i webinaret.

Du kan deltage enten på en computer, på Ipad eller på en mobiltelefon.

Underviser

Anne Dorthe Hasholt er klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og Mindfulness-baseret kognitiv behandling. Hun er en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt underviser også på Seminarer.dk’s uddannelser i Kognitiv Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Grunduddannelsen i Kognitiv Terapi & Metode.

Uddannelsens opbygning og form

Uddannelsen består af 20 undervisningsdage fordelt på 9 moduler og 5 gange gruppesupervision á 6 timer.

De første moduler består af den grundlæggende indføring i den kognitive filosofi, herunder præsentation af den kognitive grundmodel, som er en model for, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd indgår i et dynamisk forhold og er grundlaget for den kognitive analyse. Endvidere arbejdes der med, hvordan man gennem terapeutisk intervention, i forhold til borgerens psykologiske dynamikker kan understøtte en forandringsproces mod en mere hensigtsmæssig adfærd.

I de efterfølgende moduler rettes fokus mod anvendelsen af den kognitive metode i forhold til en række udbredte psykiske lidelser og udfordringer gennem arbejdet med konkrete skemaer og modeller.

Ud fra en meta-kognitiv tilgang og nyeste forskning i hjernens basale affektsystemer: trusselssystemet, trygheds- og tilknytningssystemet og det motivationelle system (drivet), arbejdes der med metoder til øget selvindsigt, empati, selvregulering, problemløsning og handlekraft. Der introduceres og arbejdes med grundlæggende metoder inden for mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang (CFT) til afgørende regulering af balance i hjernens affektsystemer, hvor balance er afgørende for vores konkrete funktionsniveau og udviklingsmuligheder. Koblingen mellem grundlæggende kognitive metoder og meta-kognitive metoder tydeliggøres og integreres som vigtige processer, der understøtter hinanden og giver afgørende synergieffekt i processen.

Underviseren er garant for en intens og vedkommende proces, hvor teorien gøres levende og let tilgængeligt. For alle modulerne gælder det, at der er en stærk kobling mellem det teoretiske grundlag og færdighederne til at omsætte det i praksis. Undervisningen består således af en vekselvirkning mellem oplæg, cases, gruppeøvelser og erfaringsudveksling. 

Tid og sted

Uddannelsen afholdes som eksternat på Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C

  • Modul 1: 26/3 – 28/3  2019
  • Modul 2: 8/5 – 10/5  2019
  • Modul 3: 10/9 – 11/9 2019
  • Modul 4: 22/10 – 23/10 2019
  • Modul 5: 14/1 – 15/1 2020
  • Modul 6: 21/4 – 22/4 2020
  • Modul 7: 22/9 – 23/9 2020
  • Modul 8: 5/1 – 6/1 2021
  • Modul 9: 17/3 – 18/3 2021

Undervisningen foregår alle dagene kl. 9.00-16.00

Gruppesupervision planlægges i forbindelse med uddannelsens opstart. Første supervision finder sted efter modul 4.

Du kan læse om uddannelsens 9 moduler lige her (PDF)

Tilmelding

Holdstørrelsen vil være begrænset. Tilmelding er bindende 35 dage før uddannelsens opstart.

Pris

Den samlede uddannelse koster 53.875 kr. ekskl. moms, som dækker over 20 undervisningsdage  og 30 timers supervision i grupper. Prisen er inkl. fuld forplejning og ekskl. overnatning. 

Vær opmærksom på, at vores normalle loyalitetsrabatter og maillisterabater ikke gælder på denne uddannelse.

Certifikat

Du modtager et certifikat for gennemførsel af uddannelsen ved  min. 90% deltagelse i modulerne og 100% deltagelse i gruppesupervision.

Gå til top