2-årig uddannelse i kognitiv terapi - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Personlig udvikling
Artikel

2-årig uddannelse i kognitiv terapi

Vi tilbyder en ny toårig uddannelse i kognitiv terapi og metode. Her fortæller underviseren, Anne Dorthe Hasholt, om opbygningen.

2 årig uddannelse i kognitiv terapi

2-årig uddannelse i kognitiv terapi tilbydes nu fra Seminarer.dk. Her fortæller underviseren, Anne Dorthe Hasholt, om opbygningen.

Gennem de seneste otte år har Seminarer.dk udbudt en seks dages grunduddannelse i kognitiv terapi og metode. Det vil sige, at omkring 800 personer har taget uddannelsen. Mange af dem har spurgt, hvor man skal gå hen, hvis man vil have mere, og nu er muligheden kommet.

På vores nye 2-årig uddannelse i kognitiv terapi kommer vi i dybden med mange flere emner, og der vil være fokus på træning af de terapeutiske færdigheder og på praksis-anvendeligheden. Uddannelsen henvender sig både til folk, som på forhånd har kendskab til kognitiv adfærdsterapi og til dem, som ikke har, men som er nysgerrige på den her retning.

En uddannelse i kognitiv terapi betyder, at forskellige faggrupper kan tale samme sprog og få en samklang, når man arbejder med menneskelige dynamikker og udvikling.

Grunduddannelsen, som fortsat vil eksistere, var på seks dage, mens den nye 2-årig uddannelse i kognitiv terapi består af ni moduler som afvikles over 20 dage.

De ni temaer, som er udvalgt til de ni moduler, er valgt ud fra, hvad man skal vide noget om, når man arbejder med mennesker på alle niveauer.

Ud over de 20 dage med undervisning indeholder uddannelsen fem gange seks timers supervision, hvor der vil være tid at få trænet metoderne i grupper, og man vil få supervision både på hvad man gør på selve uddannelsen og mellem modulerne.

2-årig uddannelse i kognitiv terapi

Modul 1: Grundlæggende teoretisk og metodisk indføring.

For at man kan forstå, hvad der er DNA’et i den her metode, vil vi på første modul beskæftige os med de grundlæggende tanker og den filosofi, der ligger bag, og man vil få en indføring i grundmodellen og det at lave en kognitiv analyse, hvilket i sig selv beroliger hjernen og faciliterer ny udvikling.

De første kognitive bølger, som skyllede ind over Skandinavien i 1990’erne og starten af nullerne var meget metodiske og meget firkantede. Senere er der kommet nye lag oven på, som handler om medfølelsesfokuseret tilgang og mindfulness og “acceptance and commitment therapy” o.s.v. Alt dette bliver kaldt tredje bølge og vil også være en del af uddannelsen – især mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang.

Kognitiv terapi er gået fra at være lidt skematisk til at man er begyndt at tænke meget relationsorienteret og at man arbejder med det i en varm relation.  

Modul 2: Omstrukturering og adfærdsterapi

På modul 2 lærer man, hvordan man bringer fastlåste mønstre både adfærdsmæssigt og tankemæssigt i proces. Man vil opdage, at man hverken kan eller skal tænke for andre mennesker, for det giver ikke proces i hovedpersonens hjerne. Man lærer gennem den kognitive metode og træning i procesintelligens at ringe personens hjerne og nervesystem op, så de selv går i proces og laver nye blivende forbindelser i hjernen.

Alt hvad vi oplever, og alt hvad vi reagerer på, er på baggrund af de neurale forbindelser, der er lagt ind i hjernen. Det fantastiske ved at arbejde med kognitiv terapi, er at finde ud af hvor mange kræfter det har at kunne facilitere det rigtige neurale netværk.

Adfærdsterapi er en vigtig del af modul 2, fordi den nye indsigt hos klienten skal føre til ny adfærd og det er ikke terapeuten, der skal bære motivationen. Det skal give mening for den, vi arbejder med.

Modul 3: Metakognitiv tilgang, mindfulness og medfølelsesfokuseret tilgang

I kognitiv terapi går vi ind og afdækker dynamikker gennem tanker, følelser, krop og adfærd og laver nogle ændringer. Når det er gjort, er der en masse mennesker, der har rigtig meget brug for og glæde af at lære, at når de opdager sig selv, skal de møde sig selv med en venlighed og medfølelse, der gør, at hjernen ikke går i stress, men at de lærer at acceptere det, de opdager.

Hvor de kognitive metoder afdækker og ændrer på nogle dynamikker, så handler tredje bølge mere om, hvordan jeg accepterer, det der er. Begge dele går hånd i hånd og faciliterer hinanden gensidigt. Så det er meget vigtigt i moderne kognitiv adfærdsterapi også at have noget med fra den tredje bølge, hvilket man får på modul 3.

Modul 4: Depression

Depressive elementer forekommer i mange psykiske problemstillinger. Det hører til at være menneske.

Meget bliver kaldt depression, som ikke er det, og det kan være en stor udfordring, fordi tilgangen til depression er én, mens tilgangen til stress er en anden.

Kognitiv adfærdsterapi startede som depressionsbehandling, og det giver gode resultater.

Modul 5: Angst

I alle moduler går de grundlæggende, generelle redskaber igen, men der er specifikke metoder, alt efter om det er depression eller angst, vi arbejder med.  I en depression er tankeindholdet: Det forfærdelige er sket, og jeg kan ikke gøre noget. I angst er det angst for, at noget forfærdeligt vil kunne ske, og jeg vil ikke kunne gøre noget ved det. Hvordan det udmønter sig individuelt i hjernen, skal man bruge analysen til at få fat i.

Modul 6: Personlighedsforstyrrelser

De fleste personlighedsforstyrrelser er et resultat af en skade, der er sket i den tidlige relationsdannelse i opvæksten. Og det er desværre tilfældet for rigtig mange mennesker. Hvis man har forældre eller omgivelser, der er meget aktiveret i deres trusselssystem (se og artiklen kognitiv adfærdsterapi i en nøddeskal her), og man som barn derfor vokser op i stress, sker der noget med hjernens udvikling, så det kan være svært at berolige sig selv.

30 procent af befolkningen er i en eller anden grad påvirket i deres funktionsniveau og trivsel af de her dynamikker. Så det er ikke kun, hvis vi taler en fuld diagnosticeret personlighedsforstyrrelse som borderline, at det her er et interessant emne.

Når vi går i affekt, fordi vi er overtrætte, vrede, stressede eller i høj arousal, så er vi alle lidt personlighedsforstyrrede. Det er blot en tilstand. Så vi skal arbejde med, om det er tilstand eller træk, og alt hvad I lærer vil også komme til at vække genklang hos jer selv. Man skal rette det indad, før man kan rette det udad.

Modul 7: Misbrug

Misbrug kan være hovedproblemet, men det er ofte en følgevirkning af dårlig trivsel eller af, at man er udiagnosticeret i forhold til andre psykiske lidelser. I nogle af tilfældene er det selvmedicinering.

Vi har en kognitiv model, der arbejder ud fra, at misbrug har et cyklisk forløb og vi vil arbejde med, hvordan vi kan hjælpe mennesker med at forlade misbrugscirklen. I den forbindelse kommer vi omkring et meget spændende tema, der hedder tilladende tanker.

Modul 8: Stress

Stress er en meget stor del af at være et moderne menneske, og mange eksperter mener, at stress om ikke så mange år overhaler både rygning og mad i forhold til dødelighed.

Vi lever i et accelerationssamfund, hvor den kulturelle udvikling for længst har overhalet, hvad vores hjerner kan holde til. Stress er et kæmpe problem.

På det her modul får man redskaber og træning i, hvordan man arbejder med stress både individuelt og i grupper.

Det er værd at bemærke sig, at stress ikke altid er resultatet af et krydspres, hvor mennesker befinder sig i en situation, hvor de ikke kan opfylde indre og ydre forventninger: Halvdelen af dem jeg behandler er ildsjæle. Så også når man tænker, at man ikke behøver at stoppe, fordi man synes det er sjovt, skal man huske på, at vi bor i en biologisk krop, hvor der kan komme ud i de systemer og kemier, som er vores præmis for at kunne fungere. Så stress er et vanvittigt vigtigt emne.

Modul 9: Parterapi

Vi har som danskere en forestilling om, at et parforhold nærmest skal gå af sig selv. I USA er den almene befolkning faktisk langt fremme både i forhold til kognitiv terapi og almen viden om psykologi, og her siger man: Lær nu noget om, hvordan man er et par, mens I kan lide hinanden. Danskerne derimod kigger på det, når det er for sent.

Her på uddannelsen er det taget med, fordi det kan være meget svært at bringe et menneske i trivsel, hvis vedkommende er i konflikt i basen.

På det her modul arbejder vi med, hvordan vi kan lære folk at kommunikere mere konstruktivt, hvordan man kan holde øje med konfliktoptrapning og hvordan man nedtrapper. Og så skal vi lære noget så forunderligt fantastisk, som at der findes fem kærlighedssprog, og at man kan gå og tro, at man ikke får kærlighed, fordi man sender på én frekvens og modtager på en anden.

Det var samtlige moduler, som skulle give svar på, hvad der er værd at vide om psykologi koblet til kognitiv tænkning.

Jeg er garant for varme, kognitive terapeuter. Hvis man har redskaber i den ene hånd og en anerkendende varm tilgang i den anden, så er der kun én af de ting, der virker i sig selv. Og det er ikke redskaberne. It’s all about relations. Men hvis vi samtidigt går struktureret og evidensbaseret til det, så får vi nogle ganske tilfredsstillende resultater.

(Artiklen er baseret på det oplæg om vores 2-årig uddannelse i kognitiv terapi, som Anne Dorthe Hasholt holdt den 4.12.2018 om den toårige uddannelse i kognitiv terapi – oplægget kan ses og høres på Seminarer.dk’s facebook-side under videoer. Bemærk at det først begynder efter cirka 31 minutter)