Stress og Natur - Naturens Rolle i Bekæmpelsen af Stress
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Artikel

Stress og Natur – Naturens Rolle i Bekæmpelsen af Stress og Fremme af Mental Sundhed

Stress og natur: I en verden hvor teknologi, arbejdspres og samfundsforventninger konstant stiger, oplever flere stress og mentale udfordringer. Men har naturen måske en skjult kraft til at bekæmpe denne moderne plage? Dyk ned i denne artikel og opdag naturens rolle i bekæmpelsen af stress, den dybtgående historiske forbindelse mellem mennesker og natur, og hvordan moderne terapeutiske metoder, såsom naturterapi, kan blive fremtidens løsning på psykisk velvære.

Af Seminarer.dk
stress og natur
Stress i det moderne samfund: En voksende bekymring

I takt med samfundets teknologiske og sociale forandringer oplever flere og flere mennesker stress som en del af deres dagligdag. Dette kan tilskrives en kombination af faktorer:

 • Arbejdspres: Højere forventninger og konstant tilgængelighed gennem digitale medier.
 • Samfundsforventninger: Pres om at præstere, være socialt aktiv og leve op til et idealbillede.
 • Informations-overload: Konstant eksponering for nyheder, sociale medier og digital kommunikation.

Disse moderne udfordringer står i skarp kontrast til vores historiske levevilkår, hvor naturen spillede en central rolle.

Naturens betydning: En historisk forbindelse mellem mennesker og natur

Historisk set har mennesker altid haft en dyb forbindelse til naturen. Vores forfædre levede i tæt samspil med naturen, hvor de fandt næring, ly og beskyttelse. Naturen har ikke kun været en kilde til fysisk overlevelse, men også et spirituelt og mentalt frirum. Gamle kulturer, fra de nordiske samfund til indfødte stammer, har haft ritualer, traditioner og praksisser, der ærede naturens kraft og skønhed. Denne historiske forbindelse til naturen står i kontrast til det moderne liv, hvor mange bor i urbane områder og sjældent har mulighed for at opleve naturens beroligende effekt.

Mens moderne livsstil fører til øget stress, peger forskningen på, at naturen kan være nøglen til mental ro og velvære.

Se også vores uddannelse for fagprofessionelle: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Stressens påvirkning på mennesker

Kronisk stress er kendt for at have en række skadelige effekter på kroppen og sindet.

Fysiske konsekvenser kan inkludere:

 • Forhøjet blodtryk
 • Svækket immunforsvar
 • Vægtøgning
 • Søvnforstyrrelser

På det psykiske plan kan konstant stress medføre:

 • Angst
 • Depression
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Udmattelse

En sammenligning af stress blandt unge og voksne

Mens voksne ofte oplever stress relateret til arbejdsliv, økonomi og familieansvar, står unge over for unikke udfordringer. Unge kan opleve stress grundet:

 • Skolepres
 • Social sammenligning gennem sociale medier
 • Forventningspres fra familie og samfund
 • Usikkerhed om fremtiden

Selvom årsagerne kan variere mellem aldersgrupper, er det tydeligt, at stress er en alvorlig bekymring på tværs af generationer.

Se alle vores kurser og uddannelser om stress

Naturens helende effekt på stress

Naturen er en kilde til sanselige oplevelser, der kan virke dybt beroligende på menneskets sind og krop. De naturlige elementer har en unik evne til at fremkalde en følelse af ro:

 • Lyde: Suset fra træernes blade, fuglenes sang og rislen fra bække kan virke meditativt.
 • Syn: Grønne landskaber, blomstrende planter og dyr i deres naturlige habitat kan hjælpe med at aflede opmærksomheden fra dagligdagens stress.
 • Dufte: Frisk luft, den jordede duft af skovbund eller havets salte brise kan have en opkvikkende effekt.

Forskning der understøtter naturens positive påvirkning på mennesker

Adskillige studier har påvist, at regelmæssig eksponering for natur reducerer stresshormonet cortisol, forbedrer humøret og styrker den mentale velvære. Derudover kan ophold i naturen også forbedre koncentrationsevnen, reducere følelser af udmattelse og fremme en generel følelse af velvære.

Se bl.a. vores artikel: Tilbage til naturen – forskningen bag naturterapi

Naturoplevelser som forebyggelse og afhjælpning af psykiske lidelser

At tilbringe tid i naturen kan ikke blot hjælpe med at afbøde symptomer på stress, men også forebygge og hjælpe i behandlingen af visse psykiske lidelser som depression og angst. Naturen tilbyder en flugt fra det hektiske byliv, hvilket giver en mulighed for introspektion, meditation og genopladning af de mentale batterier.

Se også vores uddannelse for fagprofessionelle: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Hvad er naturterapi? En kort introduktion til naturterapi som behandlingsmetode

Naturterapi er en terapeutisk praksis, der involverer interaktioner med naturen for at fremme mental, følelsesmæssig og fysisk velvære. Denne terapiform bygger på den forståelse, at mennesker er en integreret del af naturen, og at vores trivsel er tæt knyttet til vores forbindelse til den naturlige verden.

Hvilke teknikker og metoder anvendes inden for naturterapi?

Terapeuter kan gøre brug af en række metoder, herunder:

 • Guidede meditationer i naturomgivelser
 • Sensory walks, hvor fokus er på sansning af naturen
 • Naturbaserede kunst- og håndværksaktiviteter
 • Reflektive samtaler i naturomgivelser.

Forskellige former for naturterapi: fra guidede skovture til dyreassistente terapiformer

Ud over de mere traditionelle former for naturterapi, som guidede skovture, inkluderer moderne praksis også dyreassistente terapiformer. Her kan dyr som heste, hunde eller endda smådyr som sommerfugle anvendes som en del af den terapeutiske proces, hvor de hjælper borgeren med at opbygge tillid, empati og selvtillid.

Se vores uddannelse: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Fordele ved Naturterapi – Styrkelse af personlig robusthed og egenomsorg

Gennem naturterapi lærer borgeren teknikker til at håndtere stress, opbygge resilience og styrke deres evne til egenomsorg.

Reduktion af symptomer på stress, depression og angst
Regelmæssig interaktion med naturen under vejledning af en trænet terapeut kan hjælpe med at reducere symptomerne på almindelige psykiske lidelser som stress, depression og angst.

Forbedret livskvalitet for personer med kroniske sygdomme
For dem med kroniske sygdomme kan naturterapi tilbyde en flugt fra daglige smerteoplevelser og en følelse af fornyelse og forfriskning.

Fremme af sociale færdigheder, kreativitet og selvværd, især hos børn og unge
Børn og unge, der deltager i naturterapi, kan opleve forbedrede sociale færdigheder, øget kreativitet og en forbedret selvværd som følge af de positive interaktioner med naturen og terapeutens vejledning.

Målgruppe og anvendelsesområder for naturterapi

Hjælp til personer med psykiske udfordringer som modløshed og stress

Naturterapi er særdeles gavnlig for dem, der kæmper med emotionelle og mentale udfordringer. Modløshed og stress er almindelige psykiske udfordringer, som mange oplever i deres liv, uanset alder eller baggrund. Ved at interagere med naturen i en terapeutisk kontekst kan individer:

 • Genopdage en følelse af formål og mening i livet.
 • Opleve øjeblikke af ro og fordybelse væk fra dagligdagens pres.
 • Lære teknikker til at tackle stress i hverdagen gennem naturens beroligende effekt.

Rehabilitering af personer, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding

Efter en længerevarende sygemelding kan det være en udfordring at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Mange kan føle sig usikre, ængstelige eller bekymrede. Naturterapi kan i denne sammenhæng:

 • Tilbyde en skånsom overgang fra sygemelding til arbejdsliv.
 • Styrke individets selvtillid og selvværd gennem positive oplevelser i naturen.
 • Give praktiske værktøjer til at tackle arbejdsrelateret stress og pres.

Fremme af mental sundhed i forskellige befolkningsgrupper

Naturterapi er ikke kun begrænset til dem med klare psykiske udfordringer eller dem i rehabilitering. Den brede befolkning kan også drage nytte af denne terapiform. Dette inkluderer:

 • Ældre: For dem der oplever ensomhed eller isolation, kan naturterapi tilbyde fællesskab og en fornyet forbindelse til omverdenen.
 • Unge: I en alder præget af socialt pres og usikkerhed kan naturterapi hjælpe med at opbygge selvværd og håndtere ungdomslivets udfordringer.
 • Forældre: At håndtere forældrerollen kan være stressende. Naturterapi kan give forældre en pause og teknikker til at håndtere forældrepresset.

At integrere naturen i terapeutiske processer er en effektiv måde at tilbyde støtte på tværs af mange livssituationer, aldersgrupper og udfordringer.

Introduktion til naturterapi uddannelsen hos Seminarer.dk

Struktur og indhold af uddannelsen

Vi tilbyder en dybdegående og praksisnær uddannelse i naturterapi, der sætter fokus på, hvordan naturen kan anvendes som et vitalt redskab i sundhedsfremmende arbejde. Uddannelsens struktur indeholder en kombination af digitalt materiale og fysiske kursusdage, der benævnes som “blended learning“. Dette format sikrer, at alle studerende har et solidt teoretisk fundament, inden de mødes til de fysiske moduler, hvor teori omsættes til praksis.

Nøgleelementer i uddannelsen inkluderer:

 • Brug af NBMC-metoden (Nature, Body, Mind, Community) i praksis.
 • Dybdegående forståelse af, hvordan naturen påvirker os positivt.
 • Konkrete redskaber til at tilrettelægge og afholde naturbaserede forløb for diverse målgrupper.

Hvordan uddannelsen kan gøre en forskel i sundhedssektoren

Denne uddannelse er designet til at give fagfolk konkrete, evidensbaserede værktøjer, så de kan integrere naturen i deres arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Ved at forstå og udnytte den helende kraft i naturen kan terapeuter og sundhedsfaglige bidrage til at forbedre mental og fysisk trivsel, fremme trivsel, og hjælpe med rehabilitering. Desuden fremhæves teorier som Biophilia, AAT, ART og SET, der giver en solid forståelsesramme for naturterapiens effektivitet.

Mulighederne for karriereudvikling indenfor naturterapi

For dem, der fuldfører naturterapi uddannelsen hos Seminarer.dk, åbner der sig en række karrieremuligheder. Uddannelsen klæder sine studerende på med kompetencer, der er efterspurgte i sundhedssektoren, såsom:

 • Evnen til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden.
 • Teoretisk indsigt i virkningen af forskellige naturmiljøer på sundhed.
 • Praktisk viden om gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi.

Uddannelsen leveres af kompetente undervisere som Simon Høegmark, der har en Ph.D. i naturpsykologi, Sigurd Hartvig, som er specialist i fysisk og mental sundhed, og Maja Pålsson, certificeret psykoterapeut og psykomotorisk terapeut med dyb forståelse for krop og psyke.

I sidste ende udstyrer naturterapi uddannelsen fra Seminarer.dk sine studerende med både teoretisk viden og praktiske færdigheder, der kan forvandle deres karriere og gøre en reel forskel i livene for dem, de arbejder med.

Se vores uddannelse for fagprofessionelle: Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Relevante arrangementer

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme
Uddannelse

Naturterapi uddannelse: Brug naturen til fysisk, psykisk og social sundhedsfremme

Jylland & Sjælland

Naturen har et væld af positive effekter på vores fysiske og psykiske velvære, og på denne praksisnære uddannelse lærer du at bruge naturterapi i det sundhedsfremmende arbejde med børn, unge og voksne med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

Med uddannelsen får du godt med tid i naturen, og derudover bliver du klædt på med:

Redskaber til at organisere, tilpasse og afvikle naturbaserede forløb efter NBMC-metoden til din målgruppe Kompetencer til at inddrage kroppen i det naturterapeutiske arbejde – bl.a. gennem motoriske øvelser, leg og åndedrætsøvelser Teoretisk indsigt i virkningen af at bruge naturen og forskellige naturmiljøer til sundhedsfremme og rehabilitering Viden om effekten af gruppedynamik, narrative fortælleteknikker og evolutionspsykologi Værktøjer til at arbejde med modstandskraft og robusthed i forhold til gruppen og den enkelte deltager

Vil du vide mere om naturterapi uddannelsen? Så finder du meget mere information lige herunder. 

Sommerrabat! Vi har sat prisen ned på udvalgte arrangementer over sommeren. Køb senest d. 31. juli 2024.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Regenerativ ledelse uddannelse
Uddannelse

Regenerativ ledelse uddannelse

Fyn

Få indsigt i regenerativ ledelse, og bliv klædt på med konkrete redskaber, der styrker dine kompetencer til at lede din organisation i en retning, der frigiver energi og skaber de bedste betingelser for arbejdsglæde og trivsel – og samtidig trækker organisationen i en mere bæredygtig retning.

Regenerativ ledelse er en ledelsesfilosofi og -praksis inspireret af naturens logik og systemer og handler om at skabe mere værdi, end man tager – for sig selv, medarbejderne, organisationen, omverdenen og naturen. Levende systemer søger konstant balance, og bruger mindst mulig energi på at skabe overskud og livgivende flow, og det kan vi overføre til organisationer og ledelse.

Sammen med ViNatur og SagaBro har vi skabt en uddannelse, hvor du i løbet af 6 dage lærer om regenerativ ledelsesfilosofi og bl.a. opnår:

Nyt blik og indsigter til at kunne skabe en organisationskultur med plads til mennesker, liv og mening Redskaber til at lede ud fra en økosystemisk tænkning og med inspiration fra naturen Praktisk erfaring med naturbaserede sundhedsfremmende metoder Større selvindsigt og kontakt til dit indre kompas og dine livsværdier Redskaber til at afstresse og restituere krop og sind

Få meget mere at vide om uddannelsen lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Kognitivbaseret mindfulness uddannelse
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Jylland

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

På disse mindfulnessuddannelser undervises ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør Guidede meditationer

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere