E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / METAkognitiv terapi – Hold 9

 

metakognitiv terapi

METAkognitiv terapi – Hold 9

DETTE KURSUS ER AFHOLDT!

Alle dage afholdes på Vilcon Hotel og Konferencegaard, Slagelse

Metakognitiv terapi er har vist sig som en meget effektiv metode til at optimere personers hverdag, formindske eller eliminere problemstillinger og ændre personers forståelse af psykiske processer.

Metakognitiv terapi – Effektivt redskabNu inklusiv ekstra øvelses- og træningsdag. 

Se video med underviser Linda Burlan 


Metakognitiv terapi er ikke sammenlignelig med andre terapeutiske retninger som eksempelvis kognitiv terapi eller narrativ terapi. I metakognitiv terapi arbejder vi ikke på at afdække og bearbejde tanker (kognitivt indhold) og følelser, men på at afdække og afvikle kognitive processer, som skaber og vedligeholder psykiske symptomer og dårlig trivsel.

Sammen med klinikchef, klinisk specialistpsykolog og specialist i psykoterapi og supervision Linda Burlan Sørensen har Seminarer.dk udviklet dette kursus i metakognitiv psykoterapi for fagfolk, der arbejder som coach, terapeut, familierådgiver, socialpædagog eller lignende, og som gerne vil i besiddelse af flere psykologiske teknikker og metoder, der hurtigt kan anvendes i det daglige arbejde.

Kurset er opbygget ud fra blandt andet underviserens kliniske erfaringer og ekspertise på området, samt de nyeste evidensbaserede psykologiske teorier. Du får således en række effektive psykologiske metoder og teknikker, der hurtigt kan gøre en forskel for klientens/borgerens psykiske trivsel.

Metakognitiv terapi – Indhold:

På kurset bliver du udstyret med konkrete og let anvendelige psykologiske metakognitive metoder og teknikker, der via deres hurtige virkning både kan optimere klienten/borgerens hverdag og være med til at ændre personens forståelse af psykiske processer. Du får redskaber, som kan anvendes på individuelle borgerers psykiske problemstillinger, du bliver også udfordret på din egen rolle, medbringer du en bias i din relation til borgeren, og hvilken betydning denne har? Du lærer konkrete, effektive og hurtigt anvendelige metoder og teknikker, som du kan bruge umiddelbart efter kurset.

Gennem deltagelse på kurset får du:

  • En større indsigt i, hvad den metakognitive tilgang står for
  • En dybere forståelse for metakognitive processer
  • En ny tilgang til psykisk mistrivsel/lidelse samt vedligeholdelsesfaktorer
  • Konkrete og let anvendelige metakognitive psykoterapeutiske redskaber ift. klientarbejdet
  • Metoder og teknikker ift., hvordan du tackler mødet med mennesker, der har en psykisk lidelse/psykiatrisk diagnose
  • Den nyeste viden om psykoterapeutisk forskning – hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker så godt

Tidligere deltagere udtaler:

“Fantastisk inspirerende. Meget praksisnært og brugbart. Linda er utrolig kompetent – jeg vil have mere!”

“Spændende indhold, ‘levende’ undervisning og god kobling af teori og praksis.”

“Fantastisk spændende fagligt indhold og en formidabel, levende, engageret og overførbar formidling.”

“Fantastisk energi fra Linda. God balance mellem teori og praksis”

“Meget levende og afvekslende oplægsholder. Plads til spørgsmål, opgaver mm.”


Underviser

Metakognitiv terapiLinda Burlan Sørensen, Cand.psych.aut. institutleder og specialist i psykoterapi og supervision. Hun har bl.a. taget en 2-årig Specialiseringsuddannelse i Metakognitiv terapi ved MCT-Institute i Manchester ved Professor Adrian Wells og Professor Hans Nordahl.

Hun har videreuddannelser på masterclas-niveau inden for Kognitiv Adfærdsterapi (KAT), Metakognitiv terapi og Eksistentiel psykoterapi og har herudover fulgt kurser i blandt andet Neuropsykologi og Eksistentiel psykoterapi. Hendes arbejde tager udgangspunkt i en brændende interesse for den menneskeorienterede indsats, hvor individet med sine egne karakteristika og problemstillinger placeres i højsædet.

Hun har, som det fremgår, specialiseret sig inden for de nyeste kognitive behandlingsmetoder, og arbejder primært med metakognitiv terapi. Linda Burlan Sørensen har stor undervisningserfaring blandt andet rettet mod fagpersoner fra et bredt område i den offentlige sektor.

Form og opbygning

Undervisningen veksler mellem evidensbaserede teoretiske oplæg og inddragelse af deltagerne – blandt andet via gruppearbejder og plenumdiskussioner. Dine og de andre deltageres erfaringer og konkrete cases inddrages ligeledes

Vi starter med 2-dages internatkursus, hvor du bliver introduceret til teori og metode, samt modtager den indledende træning. Derefter skal du hjem og bruge alt det, du har lært, og så mødes vi ca. 6 uger efter, hvor vi følger op med en øvelse-og-træningsdag. Formålet med øvelses-og-træningsdagen er at give dig mulighed for at blive endnu skarpere i din anvendelse af den metakognitive metode.

Om den metakognitive tilgang

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en lovende psykologisk retning, med relevante og konkrete forslag til psykoterapeutiske metoder og teknikker, hvis formål er at mindske psykisk mistrivsel.

Det er en relativ ny retning indenfor psykologien, og den er markant anderledes i forhold til andre psykoterapeutiske teorier og behandlingsmetoder. Den afgørende forskel er, at den metakognitive tilgang ikke mener, at det er tankernes indhold eller følelserne, der er det vigtigste for vores psykiske trivsel eller mangel på samme, men det er til gengæld vores metakognitioner, d.v.s. erkendelsen om tanker, følelser, kognitive processer o.s.v. Med andre ord skal problem såvel som løsning søges i copingen og ikke i tankerne eller i de oplevede følelser.

I årtier har der været en tradition for, at vi skulle være opmærksomme på, hvad vi tænker, føler eller mærker. Men nyere forskning påpeger, at det indholdsmæssige aspekt af vores tanker faktisk er irrelevant ift. psykisk mistrivsel. Således foreslår en metakognitiv forståelse, at vi i stedet skal fokusere på selve den eller de psykiske processer, der fører til forlænget kontakt med uhensigtsmæssigt tanker. Den metakognitive tilgang tager derfor udgangspunkt i, hvordan vi skal tænke over egne tankeprocesser og deres betydning for vores psykiske liv.

Den metakognitiv tilgang er en transdiagnostisk psykoterapeutisk metode, hvilket betyder, at den kan bruges på en bred vifte af psykiske problematikker som omfatter angst og depressionssymptomer.

Video – Interview med underviser Linda Burlan

 

Pris og rabat

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus.

Prisen er ekskl. moms, men inkluderer undervisning, kursusmaterialer, middag og overnatning på enkeltværelse. Ekskl. drikkevarer ved middag.

Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under loyalitetsrabat v.h.a. EAN- eller CVR-nummer, hvor du også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.

Deltagerbevis

Du modtager kursusbevis efter deltagelsen.

Besøg www.seminarer.dk, hvor du kan se vores øvrige spændende arrangementer og tilmelde dig vores mailliste

Gå til top