E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Inklusionsvejleder uddannelse

 

inklusionsvejleder uddannelse

Inklusionsvejleder uddannelse

DENNE UDDANNELSE ER AFHOLDT!

Vi leder i øjeblikket efter nye datoer. Ring venligt på 6615 9043 eller skriv til seminarer@seminarer.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste til næste hold. Så kontakter vi dig, når vi har fundet nye datoer.

Bliv inklusionsvejleder!

På inklusionsvejlederuddannelsen 2017 bliver du klædt på til at løfte inklusionsopgaven i din daginstitution.

Quick navigationFacilitering af pædagogisk refleksion · Aktionslæring · Observation og praksisfortællinger som metoder · Børnefællesskaber · Tidlig indsats, forældreinddragelse og tværfagligt samarbejde · Kommunikationsstrategier og principper for kollegial dialog

Intensiv inklusionsvejleder uddannelse på området 0-6 årig

Dette er en intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som inklusionsvejleder, så du kan styrke det pædagogiske inklusionsarbejde på 0-6 års området i praksis

Inklusionsvejlederuddannelsen består af 4 intensive moduler, hvor indholdet veksler mellem teori og praksisorienterede øvelser, opgaver der skal løses hjemme og feedback – Alt sammen med det formål at klæde dig bedst muligt på til at varetage rollen som inklusionsvejleder, på 0-6 års området.

Uddannelsens 4 moduler

Modul 1
Inklusionsteori · Systemisk tænkning
· Kvalitet i indsatsen · kommunikationsstrategier

Modulet sætter fokus på begrebet inklusion. Hvad betyder det i
praksis? Hvordan sætter vi mål for inklusion? Og hvad er børnenes
oplevelse af problemer og inklusion?

Udbytte:
I løbet af modulet får du:

Viden om:
• Inklusionsteori – Hvad gør vi, hvad vil vi opnå og hvordan?
• Børnenes oplevelse af problemer og inklusion
• Systemisk teori, som fundament for den inkluderende praksis
• Forskellen mellem symbolsk mesterskab og praktisk mesterskab

Metoder til:
• Observation og praksisfortællinger
• Analyse, planlægning og evaluering af inklusion
• Indføring i kommunikationsmodellen Strategisk Tænkning

Modul 2
Inklusion i praksis · Børnefællesskaber · Individuelle handleplaner

Modulet sætter fokus på børnegrupper, venskaber mellem børn og
forbindende pædagogisk praksis.

Der arbejdes med, hvorledes vi oversætter teorien om inklusion fra modul 1 til en praktisk hverdag og således udvikler inkluderende ressourcer i fællesskaber, herunder
narrativer og projekter, der binder børn og voksne sammen.

Modulet sætter endvidere fokus på børn med særlige behov, hvor
der er brug for, at der udarbejdes en individuel handleplan, der sikrer
inklusion.

Udbytte
På modulets tre dage får du:

Viden om:
• Gruppedynamik, relationer blandt børn og betydningen af børnefællesskaber for børns udvikling i dagtilbud
• Udvikling af inkluderende ressourcer i fællesskaber: Narrativer og projekter, der binder børn og voksne sammen.
• Hvordan teori om inklusion “oversættes” til en praktisk hverdag

Metoder til:
• Projektorganisering af pædagogiske indsatser
• Udarbejdelse af intervention på individ- og gruppeniveau, som sikrer inklusion

Modul 3
Forældrearbejde · Tidlig indsats · Tværfagligt samarbejde

Modulet sætter fokus på, hvordan inklusionsvejlederen kan kvalificere pædagoger og forældre til et bedre samarbejde. Vi kommer bl.a. ind på de lovgivningsmæssige begrænsninger og muligheder for forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde.

Udbytte
Du får i løbet af modulets tre dage:

Viden om:
• Lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger for det tværfaglige samarbejde og forældresamarbejdet
• Tavshedspligtreglerne: Hvornår og hvilke oplysninger må vi udveksle?
• Hvornår og hvordan underretter vi til de sociale myndigheder?

Træning i metoderne:
• Strategisk Tænkning ift. samarbejde med forældre og tværfagligt
• Lineær og cirkulær tænkning og spørgeteknikker
• Visualisering

Modul 4
Vejlederrollen · Aktionslæring · Facilitering af pædagogisk refleksion · Certificering

Modulet handler om dig i rollen som inklusionsvejleder, og hvordan du sætter forandringsprocesser i gang i en kollegial praksis med metoder, der favner og udfordrer praksis.

Fokus vil være på aktionslæring og praksisnær refleksion, og hvordan vi med dét kan forandre noget i en praksis, som medarbejderne oplever udfordrende – for dernæst at
evaluere, hvilken betydning forandringen får for børnenes deltagelsesmuligheder.

Udbytte
På modulet får du:

Viden om:
• Professionsfaglige udfordringer knyttet til at sætte ord på sin faglighed
• Principper for kollegial dialog, som kan nuancere forståelsen af børns handlinger som grundlag for pædagogisk intervention
• Modstand i samtaler – hvordan kan det opstå?

Metoder til:
• At udvikle praksis gennem aktioner, som analyseres og evalueres
• At skabe et dialogisk rum for at lytte og at tale – afprøvet gennem kollegial supervision
• At møde og tackle modstand

Læs mere om de fire moduler i uddannelsesfolderen – klik her

Form

Uddannelsen omfatter 10 hele dage eller 63 timers undervisning, ekskl. kollegial networking, forberedelse m.v. Indholdet er udviklet i tæt samarbejde med underviserne og sigter mod at give deltagerne en bred teoretisk viden bundet sammen af praktiske øvelser, der inddrager eksempler og problemstillinger fra deltagernes dagligdag.

Uddannelsesperioden er kort for at optimere læringsprocessen og sikre, at deltagerne hurtigt kan anvende den erhvervede viden i det daglige arbejde. For at sikre en høj kvalitet er der begrænset deltagerantal.

De fire undervisere er:

Bent Hougaard, aut. psykolog, børnesagkyndig rådgiver for domstolene. Selvstændig konsulent og foredragsholder. Bent Hougaard vejleder og superviserer flere opholdssteder og rådgiver flere kommuner, bl.a. om forebyggelse.

Bent Hougaard underviser på modul 1 og 3

Bente Adolphsen, cand.jur., juridisk konsulent hos Seminarer.dk. Bente Adolphsen er en fast del af socialstyrelsens børnekatalog og har bl.a. undervist et utal af landets socialrådgivere.

Bente Adolphsen underviser på modul 3

Pernille Hviid er uddannet pædagog og cand.psyk. Ph.D. og lektor ved Institut for psykologi på Københavns Universitet. Hun har været medlem af Børnerådet i 8 år og har bl.a. været med til at udforme Bekendtgørelse om Pædagogiske Læreplaner for børn i dagtilbud.

Pernille Hviid underviser på modul 1 og 2

Charlotte Brøndsted, cand. scient, proceskonsulent i Green og Andersen og rådgiver i Motiverende Interview. Selvstændig konsulent og rådgiver.

Charlotte Brøndsted underviser på modul 4

I vores uddannelsesfolder kan du læse meget mere om hvilke moduler de underviser på – Find foldere her på siden.

Certificering

Deltagere, der har gennemført de fire moduler og fået godkendt den afleverede studieopgave, modtager på sidste modul certifikat som Inklusionsvejleder
fra Seminarer.dk. Ved gennemført forløb påtegnes 10 ECTS point.

Læs mere om ECTS – klik her ->

Pris og betaling

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus.

inklusionsvejleder uddannelse
Prisen er ekskl. moms, men inkluderer undervisning, kursusmaterialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer til middagen) samt seks overnatninger på enkeltværelse.

Betalingsterminer
50% i forbindelse med tilmelding (2017), 50% i forbindelse med afslutning (2018). Optagelse på uddannelsen sker i den rækkefølge, vi modtager
tilmeldingerne.

Er du i tvivl om noget? Ring til os og hør nærmere på 6615 9043

Gå til top