E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Temadag med Bo Hejlskov Elvén – konflikthåndtering med afstemt pædagogik

 

Temadag med Bo Hejlskov Elvén – konflikthåndtering med afstemt pædagogik

TID & STED

Den 4. september 2019 på Odense Congress Center kl. 09.00-16.00.

Low Arousal er en effektiv metode til håndtering af konflikter, og Bo Hejlskov Elvén indfører os på denne temadag i tilgangen.

Tilmeld

Temadag med Bo Hejlskov Elvén – konflikthåndtering med afstemt pædagogik

Mød udadreagerende adfærd med Low Arousal-metoden

Konflikter og problemskabende adfærd er en del af hverdagen på blandt andet opholdssteder, bosteder, forsorgshjem, plejehjem, i skolen, i psykiatrien og i kriminalforsorgen. Hvordan vi som fagprofessionelle håndterer konflikter gør en verden til forskel i forhold til forebyggelse af vold og selvskadende adfærd. Det er derfor essentielt at afstemme krav og forventninger til borgeren, beboeren eller eleven for at undgå en eventuel uhensigtsmæssig mestringsstrategi, når forventningerne bliver for store.

I vores pædagogiske arbejde ønsker vi at undgå magtanvendelser, fastholdelser og skæld ud, og der findes flere effektive og praktiske værktøjer til at håndtere udadreagerende og forstyrrende adfærd. Low Arousal er baseret på påvirkningsteori og neuropsykologi og har vist sig at have en god effekt i forhold til forebyggelse af vold, konflikter og selvskadende adfærd. Metoden tager afsæt i, at beboeren, borgeren eller eleven gør sit bedste og har brug for støtte i det.

Principper

Mennesker, som er udfordret på at regulere deres følelser på egen hånd og dermed er i risiko for at komme i konflikter med omgivelserne, har gavn af at blive mødt med Low Arousal-metoden. I denne metode indgår en lang række principper, herunder kontrolprincippet, ansvarsprincippet, tillidsprincippet, proportionalitetsprincippet og mindsteindgrebsprincippet, som vi skal tage udgangspunkt i, når vi arbejder med Low Arousal. Alle sammen principper, som Bo Hejlskov Elvén folder ud for os på denne temadag.

Indhold

Om formiddagen giver Bo Hejlskov Elvén os nyttig viden om:

  • hvordan vi forstår konflikter og problemskabende adfærd
  • hvad strategisk adfærd er
  • hvordan vi skelner mellem strategisk og kaotisk adfærd
  • hvordan vi skaber en udvej for personen med udadreagerende adfærd og
  • hvilke fælder vi skal undgå

Om eftermiddagen beriger Bo Hejlskov Elvén os med praksisnære redskaber til at håndtere, evaluere og forandre de situationer, hvor tilspidsede situationer opstår. Vi bliver indført i følgende virksomme metoder:

  • håndteringsmetoder til hhv. hverdagen, optrapningsfasen, kaosfasen og nedtrapningsfasen
  • evalueringsmetoder, hvor vi stiller os selv spørgsmål som – hvad var den udløsende faktor? Hvilke forventninger var for høje? Og hvordan håndterede vi situationen i praksis?
  • forandringsmetoder, hvor vi stiler efter en af eller alle tre følgende indsatser – ændring af omgivelsernes krav, iværksættelse af kompensation og ændring af personens adfærd ved hjælp af indlæring og øvelse.

Dagens ekspert:

Bo Hejlskov Elvén, cand. psych. fra Københavns Universitet, ph.d. fra HELS, Birmingham City University, lektor og konsulent er underviser på temadagen. Bo Hejlskov Elvén er en efterspurgt foredragsholder i både Danmark og Sverige, hvor han bor. Han arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund – både i forhold til, hvordan man forebygger, og hvordan man håndterer konfliktadfærd og modstand. Bo Hejlskov Elvén er forfatter til en lang række bøger, herunder Kort og godt om Low Arousal, Dansk Psykologisk Forlag (2018).

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top