Temadag med Bo Hejlskov Elvén - konflikthåndtering med afstemt pædagogik - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Information

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Mulig rabat

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler

Temadag med Bo Hejlskov Elvén – konflikthåndtering med afstemt pædagogik

Low Arousal er en effektiv metode til håndtering af konflikter, og Bo Hejlskov Elvén indfører os på denne temadag i tilgangen.

Kursus_single_Bo-Hejlskov-Elvén

Mød udadreagerende adfærd med Low Arousal-metoden

Konflikter og problemskabende adfærd er en del af hverdagen på blandt andet opholdssteder, bosteder, forsorgshjem, plejehjem, i skolen, i psykiatrien og i kriminalforsorgen. Hvordan vi som fagprofessionelle håndterer konflikter gør en verden til forskel i forhold til forebyggelse af vold og selvskadende adfærd. Det er derfor essentielt at afstemme krav og forventninger til borgeren, beboeren eller eleven for at undgå en eventuel uhensigtsmæssig mestringsstrategi, når forventningerne bliver for store.
I vores pædagogiske arbejde ønsker vi at undgå magtanvendelser, fastholdelser og skæld ud, og der findes flere effektive og praktiske værktøjer til at håndtere udadreagerende og forstyrrende adfærd. Low Arousal er baseret på påvirkningsteori og neuropsykologi og har vist sig at have en god effekt i forhold til forebyggelse af vold, konflikter og selvskadende adfærd. Metoden tager afsæt i, at beboeren, borgeren eller eleven gør sit bedste og har brug for støtte i det.
Principper
Mennesker, som er udfordret på at regulere deres følelser på egen hånd og dermed er i risiko for at komme i konflikter med omgivelserne, har gavn af at blive mødt med Low Arousal-metoden. I denne metode indgår en lang række principper, herunder kontrolprincippet, ansvarsprincippet, tillidsprincippet, proportionalitetsprincippet og mindsteindgrebsprincippet, som vi skal tage udgangspunkt i, når vi arbejder med Low Arousal. Alle sammen principper, som Bo Hejlskov Elvén folder ud for os på denne temadag.
o-Hejlskov
Low Arousal er en effektiv metode til håndtering af konflikter, og Bo Hejlskov Elvén indfører os på denne temadag i tilgangen.

Dagens udbytte

Hvordan vi forstår konflikter og problemskabende adfærd
Hvad strategisk adfærd er
Hvordan vi skelner mellem strategisk og kaotisk adfærd
Hvordan vi skaber en udvej for personen med udadreagerende adfærd og
Hvilke fælder vi skal undgå
Håndteringsmetoder til hhv. hverdagen, optrapningsfasen, kaosfasen og nedtrapningsfasen
Evalueringsmetoder, hvor vi stiller os selv spørgsmål som – hvad var den udløsende faktor? Hvilke forventninger var for høje? Og hvordan håndterede vi situationen i praksis?
Forandringsmetoder, hvor vi stiler efter en af eller alle tre følgende indsatser – ændring af omgivelsernes krav, iværksættelse af kompensation og ændring af personens adfærd ved hjælp af indlæring og øvelse

Underviser

Bo-Hejlskov
Klik for at se
Bo-Hejlskov
Bo Hejlskov Elvén
cand. psych
Bo Hejlskov Elvén, cand. psych. fra Københavns Universitet, ph.d. fra HELS, Birmingham City University, lektor og konsulent er underviser på temadagen. Bo Hejlskov Elvén er en efterspurgt foredragsholder i både Danmark og Sverige, hvor han bor. Han arbejder med praktisk pædagogik på videnskabelig grund – både i forhold til, hvordan man forebygger, og hvordan man håndterer konfliktadfærd og modstand. Bo Hejlskov Elvén er forfatter til en lang række bøger, herunder Kort og godt om Low Arousal, Dansk Psykologisk Forlag (2018).

Praktisk information

Afholdelse på Odense Congress Center
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense
Gratis parkering
Tæt på motorvejen
8 km fra Odense Banegård Center
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen.
Hotelinfo_Odense Congress Center
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, Odense
Uddybet tid og sted
Den 4. september 2019 på Odense Congress Center fra kl. 9.00-16.00

Prisen:
Pris for deltagelse kr. 2.950,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Sign up til vores mailliste og få 10% yderligere i rabat.