E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Aktuelle arrangementer / Styrk forældre til børn med ADHD

 

Træn forældre til børn med ADHD

Styrk forældre til børn med ADHD

TID & STED

Den 8. maj 2018 på Hotel Park, Middelfart

Det sker fra kl. 09.00-16.00.

Få viden om evidensen bag forældretræningsprogrammer samt indsigt i tre anerkendte programmer

Tilmeld

Styrk forældre til børn med ADHD

– få viden om evidensen bag forældretræningsprogrammer samt indsigt i tre anerkendte programmer

Det er krævende, udfordrende og til tider frustrerende at arbejde med børn med ADHD.

Forældre spiller en afgørende rolle i alment forebyggende indsatser i forhold til at være inddraget og medansvarlige for barnets trivsel og udvikling. Som fagperson kan du hjælpe børn med ADHD og deres forældre ved at tilbyde forældrene et forældretræningsprogram. På denne dag får du teoretisk viden om forældretræningsprogrammer samt indsigt i erfaringer med tre forskellige programmer og deres effekt, så I kan vurdere, hvilke programmer det kunne give mening at tilbyde forældre hos jer.

Denne konference er helt unikt sammensat, hvor den internationalt anerkendte professor David Daley fra University of Nottingham giver dig konkret viden om evidensen bag forældretræningsprogrammer.

Dagen rummer også en introduktion til tre forskellige forældretræningsprogrammer; “New Forest Parenting Programme”, “De utrolige år” og “Kærlighed i Kaos”. Sundhedsstyrelsen runder dagen af med en gennemgang af det netop offentliggjorte nationale forløbsprogram for børn og unge med ADHD, hvortil der er afsat midler som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020.

Mestringsstrategier
ADHD og ADHD-lignende udfordringer er nogle af de mest udbredte former for psykiske problemer hos børn og unge. Diagnosen kan stilles hos mindst 5 % af en børneårgang, hvilket svarer til 1-2 børn i hver skoleklasse. Mestringsfremmende indsatser som forældretræningsprogrammer kan dog hjælpe forældre, børn og unge til bedre at kunne håndtere symptomerne på ADHD samt eventuelle følgevanskeligheder.

Denne dag henvender sig til dig, der arbejder inden for sundhedsplejen, dagtilbud, skole og almen praksis. Det er vigtigt at kunne tilbyde en alment forebyggende indsats til børn og familier, dels inden et barn når at udvikle alvorlige symptomer på mistrivsel, men også fordi at adfærdsproblemer i barndommen kan påvirke livskvaliteten helt op i voksenlivet.

Indhold på dagen

Denne konference byder på hele seks oplægsholdere:

Per Hove Thomsen, Dr.med. fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, indleder dagen med et kort oplæg om tendenser på ADHD-området. Per Hove Thomsen er mødefacilitator på dagen og er derfor til stede fra start til slut. Han har andel i 97 videnskabelige publikationer samt 61 publikationer i form af bl.a. bøger og bogkapitler, herunder “Kort & godt om ADHD”.

David Daley, Professor of Psychological Intervention and Behaviour Change, Faculty of Medicine & Health Sciences, University of Nottingham. David Daley vil på engelsk give dig viden om den generelle forskning i forhold til forældretræningsprogrammer med følgende indhold:

  • Adfærdsmæssige indgreb, der påvirker ADHD-adfærd
  • Evidensen, der ligger til grund for, at adfærdsmæssige interventioner giver reduktion i symptombilledet på ADHD
  • Hvem målgruppen er – forældre, lærere eller børn
  • Gruppebaserede modeller versus individuelle behandlinger

Efter denne videnskabelige præsentation vil tre forskellige forældretræningsprogrammer blive gennemgået med fokus på grundelementerne i programmet, opbygningen af programmet, den praksisnære tilgang til den pågældende metode samt en præsentation af effekt og erfaringer. De tre programmer er:

  • New Forest Parenting Programme (NFPP), som præsenteres af Anne-Mette Lange, psykolog fra Institut for Klinisk Medicin – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.
  • De utrolige år, som præsenteres af Marie Louise Rimestad, psykolog og ph.d. fra Center for ADHD
  • Kærlighed i Kaos, som præsenteres af Camilla Louise Lydiksen, direktør for ADHD-foreningen.

Dagen rundes af med et oplæg fra Sundhedsstyrelsen om forløbsprogrammet for børn og unge med ADHD. Her gennemgår vi, hvordan Sundhedsstyrelsen tænker, at regioner og kommuner kan understøtte et godt tværsektorielt samarbejde omkring børn og unge med ADHD både i forhold til indsatser, behandling og opfølgning samt inddragelse af barnet og dennes forældre eller andre pårørende.

Grib denne chance for at få en unikt sammensat dag, hvor du får nyeste viden på højt fagligt niveau, en god mulighed for at sammenligne tre meget anerkendte forældretræningsprogrammer med en praksisnær tilgang og et indblik i Sundhedsstyrelsens nyligt offentliggjorte forløbsprogram for børn og unge med ADHD.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top